Raske või sügava puudega lastele abi osutamine

Toimingu üldandmed

Kirjeldus

Riigieelarvest eraldatud toetust kasutatakse raske või sügava puudega laste lapsehoiu-, tugiisiku-, sotsiaaltranspordi- või muudeks sotsiaalteenusteks, mis aitavad vähendada raske või sügava puudega lapse perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevat lisavajadust.

Toetust on õigustatud saama kuni 18 aastased lapsed, kellel on õigusaktides sätestatud korras tuvastatud raske või sügav puue ning kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Jõgeva vald.

Sotsiaaltöö spetsialist hindab raske või sügava puudega laste ja nende perede vajadusi ning selle põhjal otsustatakse, milliseid sotsiaalteenuseid ja mis mahus raske või sügava puudega lastele osutatakse. Toetust võib kasutada kuni selle kalendriaasta lõpuni, mil sihtrühma kuuluv laps saab 18-aastaseks.

Õigusaktid

Raske või sügava puudega lastele abi osutamiseks riigieelarvest eraldatud toetuse kasutamine

Vastutaja

Sotsiaaltöö peaspetsialist Eve Viks, e-post eve.viks@jogeva.ee, tel 776 6523.