Hanked

17.02.18

Täpsemat infot Jõgeva Vallavalitsuse algatatud ja läbiviidud lihthanke piirmäära ületavate hangete kohta saad riigihangete registrist. Sisesta hanke otsingus väljal hankija – Jõgeva Vallavalitsus. Teised väljad võid täita vastavalt vajadusele.

Jõgeva valla veebilehelt leiad hanketeateid kahest kohast. Ehituse ja planeerimisega seonduvad hanketeated leiad Ehitus ja planeerimine valdkonna Hanked lehelt. Kõik hanketeated koos leiad Juhtimine > Hanked lehelt. Täitmisel ja täidetud hankeid näed Hanketeadete arhiiv lehelt. Lisaks võid tellida hangeteadete kohta ka RSS infovoo.

article-author: VEIGO MANDRE

Hanketeated

Torma lasteaia rekonstrueerimine

Hanke viitenumber: 198943

Hankija nimi ja aadressid: Jõgeva Vallavalitsus, Suur tn 5, 48306, Jõgeva, Jõgeva, Jõgevamaa, Eesti (EE) Kontaktisik: Janis Käär Tel.: +372 53062020 E-post: janis.kaar@jogeva.ee 

Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/198943

Lühikirjeldus: Torma Põhikooli Linnutaja hoone energiakasutuse kaasajastamine ja energiatõhususe tagamine. Välja ehitada Torma Põhikooli Linnutaja hoone ventilatsioonisüsteemi, ventilatsioonisüsteemide toimimiseks vajaliku elektripaigaldiste ja soojusvarustuse välja ehitamine, ning taastada ventilatsioonisüsteemide paigalduse käigus rikutud viimistlus vastavalt projektdokumentatsioonile.
Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 31.07.2018 11:00

Vaiatu rahvamaja katlasüsteemi renoveerimine

Hankija nimi ja aadressid: Jõgeva Vallavalitsus, Suur tn 5, 48306, Jõgeva, Jõgeva, Jõgevamaa, Eesti (EE) Kontaktisik: Janis Käär Tel.: +372 53062020 E-post: janis.kaar@jogeva.ee
Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/199295
Hanke nimetus ja viitenumber: Vaiatu rahvamaja katlasüsteemi renoveerimine (199295)
Lühikirjeldus: Ehitatakse välja Vaiatu rahvamajale kaasaegne ja keskkonnahoidlik küttesüsteem (pelletkatel)

Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 31.07.2018 11:00