Ehituse ja planeerimise hanketeated

Jõgeva linna Kesk tänava rekonstrueerimine I etapp

Hanke viitenumber: 209501
Hanke nimetus: Jõgeva linna Kesk tänava rekonstrueerimine I etapp
Hankija: Jõgeva Vallavalitsus, Suur tn 5, 48306, Jõgeva vald, Eesti Kontaktisik: Janis Käär Tel.: +372 53062020 E-post: janis.kaar@jogeva.ee Veebiaadress (URL): http://www.jõgeva.ee
Hankedokumendid on kättesaadavad: tasuta
Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil:
CPV kood: 45233120-6 Teeehitustööd
Lepingu liik: Ehitustööd
Lühikirjeldus: Jõgeva linna Kesk tänava rekonstrueerimine I etapp lõigus Aia tänavast kuni Tähe tänavani vastavalt Reaalprojekt OÜ poolt koostatud põhiprojektile „Kesk tänav km 0,18-0,77 rekonstrueerimise projekt" Töö nr. P18080.
Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 18.06.2019 11:00

 


Jõgeva valla haljastute hooldus

Hanke viitenumber: 209093
Hanke nimetus: Jõgeva valla haljastute hooldus
Hankija: Jõgeva Vallavalitsus, Suur tn 5, 48306, Jõgeva vald, Eesti Kontaktisik: Janis
Käär Tel.: +372 53062020 E-post: janis.kaar@jogeva.ee
Veebiaadress (URL): http://www.jõgeva.ee

Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil:

https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1574303/general-info

Lepingu liik: Teenused
Lühikirjeldus: Jõgeva vallas asuvate haljasalade ja parkide niitmine ja muud hooldustööd ning talvine pargiteede hooldus
Hankemenetluse liik: Avatud hankemenetlus
Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 29.05.2019 11:00
 

Jõgeva valla teede pindamine

Hanke viitenumber: 208931
Hanke nimetus: Jõgeva valla teede pindamine
Hankija: Jõgeva Vallavalitsus, Suur tn 5, 48306, Jõgeva vald, Eesti Kontaktisik: Janis Käär Tel.: +372 53062020 E-post: janis.kaar@jogeva.ee Veebiaadress (URL): http://www.jõgeva.ee
Hankedokumendid on kättesaadavad: tasuta
Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil:
CPV kood: 45233220-7 Teede pindamistööd
Lepingu liik: Ehitustööd
Lühikirjeldus: Jõgeva vallas olevatele 2,5x eelpuistega pindamine kruusateedele ja 1x pindamine kattega teedele
Hankemenetluse liik: Avatud hankemenetlus
Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 4.06.2019 11:00
 

Hanked

23.04.19

Täpsemat infot Jõgeva Vallavalitsuse algatatud ja läbiviidud lihthanke piirmäära ületavate hangete kohta saad riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/. Sisesta hanke otsingus väljal hankija – Jõgeva Vallavalitsus. Teised väljad võid täita vastavalt vajadusele.

Jõgeva valla veebilehelt leiad hanketeateid kahest kohast. Ehituse ja planeerimisega seonduvad hanketeated leiad Ehitus ja planeerimine valdkonna Hanked lehelt. Kõik hanketeated koos leiad Juhtimine > Hanked lehelt. Täitmisel ja täidetud hankeid näed Hanketeadete arhiiv lehelt. Lisaks võid tellida hangeteadete kohta ka RSS infovoo.

article-author: JANIS KÄÄR

2019. aasta hankeplaan

21.05.19
article-author: JANIS KÄÄR