Ehituse ja planeerimise hanketeated

Sõiduautode kasutusrendile võtmine

Hanke viitenumber: 204358
Hanke nimetus: Sõiduautode kasutusrendile võtmine
Hankija: Jõgeva Vallavalitsus, Suur tn 5, 48306, Jõgeva vald, Eesti Kontaktisik: Janis
Käär Tel.: +372 53062020 E-post: janis.kaar@jogeva.ee
Veebiaadress (URL): http://www.jõgeva.ee
Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil: https://riigihanked.riik.ee/rhrweb/#/procurement/1542665/general-info 
Lühikirjeldus: Riigihanke objekt on 4 (nelja), hankedokumendi lisas 1 toodud
tehnilistele nõuetele (nõuded on kirjeldatud Spetsifikatsioonis 1) vastava,
mahtuniversaali ja 1 (ühe), hankedokumendi lisas 2 toodud tehnilistele
nõuetele (nõuded on kirjeldatud Spetsifikatsioonis 2) vastava, maasturi (4x4
rattaveolise) kasutusrendile võtmine Jõgeva Vallavalitsuse
sotsiaalosakonnale. Kokku liisitakse käesoleva riigihanke raames 5 (viis)
sõiduautot.
Hankeleping on jaotatud osadeks: Jah
Pakkumusi võib esitada: Kõigile osadele
Maksimaalne osade arv, mille kohta võidakse sõlmida leping ühe
pakkujaga: 2
Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 4.02.2019 11:00

 


Hanked

17.02.18

Täpsemat infot Jõgeva Vallavalitsuse algatatud ja läbiviidud lihthanke piirmäära ületavate hangete kohta saad riigihangete registrist. Sisesta hanke otsingus väljal hankija – Jõgeva Vallavalitsus. Teised väljad võid täita vastavalt vajadusele.

Jõgeva valla veebilehelt leiad hanketeateid kahest kohast. Ehituse ja planeerimisega seonduvad hanketeated leiad Ehitus ja planeerimine valdkonna Hanked lehelt. Kõik hanketeated koos leiad Juhtimine > Hanked lehelt. Täitmisel ja täidetud hankeid näed Hanketeadete arhiiv lehelt. Lisaks võid tellida hangeteadete kohta ka RSS infovoo.

article-author: VEIGO MANDRE

2018. aasta hankeplaan

06.12.18
article-author: JANIS KÄÄR