Hanketeadete arhiiv

« Zurück

Jõgeva Valla Teataja väljaandmine 2019

Hanke viitenumber: 203488
Hanke nimetus: Jõgeva Valla Teataja väljaandmine 2019
Hankija: Jõgeva Vallavalitsus, Suur tn 5, 48306, Jõgeva vald, Eesti Kontaktisik: Janis Käär Tel.: +372 53062020 E-post: janis.kaar@jogeva.ee
Veebiaadress (URL): http://www.jõgeva.ee (http://www.jõgeva.ee)
Hankedokumendid on kättesaadavad: tasuta
Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil:
Lühikirjeldus: Jõgeva Valla Teataja küljendamine, trükkimine ja kojukanne
2019 aastal.
Vallalehe maht on 8 lehekülge (A3), neljavärvitrükk ajalehepaberil.
Hankeleping sõlmitakse tähtajaga üks aastat ja lepingu lõpptähtaeg on 31.12.2019.
Töövõtja kohustub hankelepingu kehtivuse jooksul küljendama, trükkima ja levitama vallalehte kaks korda kuus neljapäeviti (ühes aastas eeldatavalt 18 kuni 24 lehenumbrit).
Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 13.12.2018 11:00