Hanketeadete arhiiv

« Zurück

Jõgeva valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine

Hanke viitenumber: 204855
Hanke nimetus: Jõgeva valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise läbiviimine
HANKIJA NIMI JA AADRESSID: Jõgeva Vallavalitsus, Suur tn 5, 48306, Jõgeva vald, Eesti Kontaktisik: Janis Käär Tel.: +372 53062020 E-post: janis.kaar@jogeva.ee
Veebiaadress (URL): http://www.jõgeva.ee
Hankedokumendid on kättesaadavad: tasuta
CPV kood:
71400000-2 Linnaplaneerimis- ja
maastikuarhitektuuriteenused
90711000-4 Keskkonnamõju analüüs, v.a
ehitusega seotud
90712000-1 Keskkonnaplaneerimine
Lepingu liik: Teenused
Lühikirjeldus: Jõgeva valla üldplaneering on algatatud eesmärgiga
kujundada valla ruumilise arengu põhimõtted ning selle alusel määrata maaja
veealadele üldised kasutamis- ja ehitustingimused ning viia läbi
keskkonnamõjude strateegiline hindamine (edaspidi KSH) kogu valla
territooriumi osas.
Hankeleping on jaotatud osadeks: Ei
Hankemenetluse liik: Avatud hankemenetlus
Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 18.02.2019 11:00