Hanketeadete arhiiv

« Zurück

Sõiduautode kasutusrendile võtmine

Hanke viitenumber: 204358
Hanke nimetus: Sõiduautode kasutusrendile võtmine
Hankija: Jõgeva Vallavalitsus, Suur tn 5, 48306, Jõgeva vald, Eesti Kontaktisik: Janis
Käär Tel.: +372 53062020 E-post: janis.kaar@jogeva.ee
Veebiaadress (URL): http://www.jõgeva.ee
Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil: https://riigihanked.riik.ee/rhrweb/#/procurement/1542665/general-info 
Lühikirjeldus: Riigihanke objekt on 4 (nelja), hankedokumendi lisas 1 toodud
tehnilistele nõuetele (nõuded on kirjeldatud Spetsifikatsioonis 1) vastava,
mahtuniversaali ja 1 (ühe), hankedokumendi lisas 2 toodud tehnilistele
nõuetele (nõuded on kirjeldatud Spetsifikatsioonis 2) vastava, maasturi (4x4
rattaveolise) kasutusrendile võtmine Jõgeva Vallavalitsuse
sotsiaalosakonnale. Kokku liisitakse käesoleva riigihanke raames 5 (viis)
sõiduautot.
Hankeleping on jaotatud osadeks: Jah
Pakkumusi võib esitada: Kõigile osadele
Maksimaalne osade arv, mille kohta võidakse sõlmida leping ühe
pakkujaga: 2
Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 4.02.2019 11:00