Hanketeadete arhiiv

« Zurück

Torma lasteaia rekonstrueerimise omanikujärelevalve

Hanke eesmärk on leida koostööpartnerit, kes oma kompetentsuse ja kogemusega  aitaks realiseerida püstitatud eesmärki ja kaitsta Tellija huve parimal moel.

Tellija eesmärgiks on Torma Põhikooli Linnutaja hoone energiakasutuse kaasajastamine ja energiatõhususe tagamine vastavalt projektdokumentatsioonile ja hankedokumentidele.

Hinnapakkumus esitada hiljemalt 14.09.2018. a kell 11.00 e-postiga aadressil: info@jogeva.ee märksõnaga „Torma lasteaia rekonstrueerimise omanikujärelevalve".

Riigihanke eest vastutavaks isikuks on Jõgeva Vallavalitsuse hankespetsialist Janis Käär, tel: 776 6544 või 5306 2020; e-post: janis.kaar@jogeva.ee .

Pakkumus peab olema allkirjastatud digitaalselt pakkuja esindusõigust omava isiku poolt.

Täpsemad juhised manuses olevates hankedokumentides.