Kultuurivaldkonnas tegutsevad mittetulundusühingud

30.08.18

Jõgeva valla MTÜ-d 01.01.2018 seisuga. Allikas: SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus.

 

JÕGEVA LINN

   
Mittetulundusühing Klaasikelder Jõgeva Kunstialane loometegevus
Kultuuriselts Vanaveski Jõgeva Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid
Mittetulundusühing Sordi Arenduskeskus Jõgeva Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid
Mittetulundusühing Lood Jõgeva Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid
Mittetulundusühing PILTIJAD Jõgeva linn Fotograafia
Mittetulundusühing Maolend Jõgeva linn Kunstialane loometegevus
MTÜ KP Arendus   Muud lõbustus- ja vaba aja tegevused
Folklooriselts "Jõgevahe pere" Jõgeva linn Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused
Mittetulundusühing Jõgeva Kammerkoor Jõgeva linn Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused
Mittetulundusühing "Miinus 43,5" Jõgeva linn Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused
Mittetulundusühing Kotka And Jõgeva linn Muude mujal liigitamata organisatsioonide tegevus
JÕGEVAMAA KODUKANDI ÜHENDUS Jõgeva linn Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid
Mittetulundusühing Laiusemäe Arenduskeskus Jõgeva linn Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid
Jõgevamaa Koostöökoda Jõgeva linn Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid
Mittetulundusühing Jõgeva Linna Teater Jõgeva linn Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise tegevusega või huvialadega seotud ühendused ning huviklubid
MTÜ Jõgeva Käsitöökoda Jõgeva linn Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise tegevusega või huvialadega seotud ühendused ning huviklubid
Mittetulundusühing Tähetund Jõgeva linn Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise tegevusega või huvialadega seotud ühendused ning huviklubid
Mittetulundusühing Pommiauk Jõgeva linn Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise tegevusega või huvialadega seotud ühendused ning huviklubid
MTÜ Jõgevamaa Kultuurikoda Jõgeva linn  
MTÜ Jõgevamaa Represseeritud Jõgeva linn Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid
     
JÕGEVA     
Allawere Külaselts Alavere Mujal liigitamata organisatsioonide tegevus
Kultuuriselts "Jensel" Kuremaa Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused
Kuremaa Motoklubi Kuremaa Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused
Kuremaa Külaselts Kuremaa Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid
MTÜ Õieke Kuremaa Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid
MTÜ Vooremaa TUGI Kuremaa Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid
Külaselts CORISTEL Kurista Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid
Mittetulundusühing Airaan Kurista Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid
MTÜ Edu Võti Kurista Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise tegevusega või huvialadega seotud ühendused ning huviklubid
Mittetulundusühing Kärde Küla Selts Kärde Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid
Käsitöökoda KULDNE ÕLG Laiuse Muuseumide tegevus
Paduvere Talumuuseumi Selts Paduvere Muuseumide tegevus
Rahvamuusikaansambel TUUSTAR MTÜ Pööra Kontsertide lavastamine ja esitamine, muusikaline loometegevus jms
mittetulundusühing Jõgeva Puhkpilliorkester Siimusti Kunstialane loometegevus
Mittetulundusühing Vaimastvere Rahvamaja Vaimastvere Muud lõbustus- ja vaba aja tegevused
Vooremaa Isamaalise Kasvatuse Selts Vaimastvere Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused
VAIMASTVERE KÜLAARENDAMISE SELTS Vaimastvere Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise tegevusega või huvialadega seotud ühendused ning huviklubid
Mittetulundusühing Siimusti Kapell Vana-Jõgeva Kontsertide lavastamine ja esitamine, muusikaline loometegevus jms
Jõgeva Segarahvatantsurühm Kaaratsim Õuna Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise tegevusega või huvialadega seotud ühendused ning huviklubid
RAHVATANTSUSELTS MEIE MARI MTÜ  Laiuse alevik Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise tegevusega või huvialadega seotud ühendused ning huviklubid
     
TORMA     
Mittetulundusühing Tali Group Leedi Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise tegevusega või huvialadega seotud ühendused ning huviklubid
Elades Maal MTÜ Lilastvere Muud lõbustus- ja vaba aja tegevused
Mittetulundusühing KondiPurustajad Mõisamaa Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused
Mittetulundusühing Torma Pasunakoor Näduvere Kontsertide lavastamine ja esitamine, muusikaline loometegevus jms
Näduvere Küla Selts Näduvere Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused
Mittetulundusühing Vanaema Koda Näduvere Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise tegevusega või huvialadega seotud ühendused ning huviklubid
Kunglarahva Külaselts Rääbise Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise tegevusega või huvialadega seotud ühendused ning huviklubid
mittetulundusühing Jõgeva MC Sadala Muud lõbustus- ja vaba aja tegevused
Mittetulundusühing REASTVERE LINNAMÄGI Sadala Muud lõbustus- ja vaba aja tegevused
Sadala Külade Selts Sadala Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid
Sadala Kandi Edendajate Ühing Sadala Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid
Mittetulundusühing Torma Kultuur Torma Kultuurikeskused ja rahvamajad
MTÜ Torma kammerkoor Torma Kunstialane loometegevus
Torma Valla Maanaiste Selts Torma Muud lõbustus- ja vaba aja tegevused
MTÜ Tormalaste Kodupaigaühendus Torma Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid
Mittetulundusühing Kaitseliidu Jõgeva maleva ja Torma valla ühisorkester Torma Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise tegevusega või huvialadega seotud ühendused ning huviklubid
Mittetulundusühing "AJAST AEGA" Torma Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise tegevusega või huvialadega seotud ühendused ning huviklubid
Mittetulundusühing Hobuseraud Torma Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise tegevusega või huvialadega seotud ühendused ning huviklubid
Vaiatu Küla Selts Vaiatu Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused
     
PALAMUSE     
Kaarepere Külaselts Kaarepere Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid
Kudina Külaselts Kudina Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid
Kunsti-ja Kultuuriselts Raja Eerikvere Huvikoolitus
mittetulundusühing Look Imukvere Teatri ja tantsuetenduste lavastamine ja esitamine
Mittetulundusühing Palamuse veski Palamuse Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
MTÜ Palamuusika Palamuse Kontsertide lavastamine ja esitamine, muusikaline loometegevus jms
Palamuse Klaasikoda Palamuse Kunstialane loometegevus
Mittetulundusühing SOKUTURI Palamuse Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused
Palamuse Motoklubi Palamuse Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused
Palamuse Avatud Noortekeskus Palamuse Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused
Sundorado MTÜ Palamuse Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused
mittetulundusühing Palamuse Turism Palamuse Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid
PALAMUSE ALE SELTS Palamuse Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid
Mittetulundusühing Rehe-Möldre Töökojad Palamuse Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid
Palamuse Pritsumehed Palamuse Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid
LIONS-klubi Palamuse Palamuse Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise tegevusega või huvialadega seotud ühendused ning huviklubid
MTÜ TARTO MAAKODA Vaidavere Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid
Varbevere Külaselts Varbevere Muude mujal liigitamata organisatsioonide tegevus
MTÜ PALAMUSE LAADA SÕPRADE SELTS Palamuse Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused
Mittetulundusühing Tootsi toa selts Vanavälja Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise tegevusega või huvialadega seotud ühendused ning huviklubid
Mittetulundusühing Luua Külaselts Luua Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid