Muu vajaduspõhine teenus

06.03.19

 

Isikule võib osutada võimalusel ja lähtuvalt isiku abivajadusest sotsiaalteenuseid nagu:

  1. erialaspetsialisti nõustamisteenus

  2. perenõustamisteenus

  3. kriisiabi

  4. tugirühmad, tugiprogrammid ja koolitused

  5. sõltuvusravi

  6. toiduabi

  7. viipekeele teenus

  8. häirenupu teenus

  9. muud vajalikud teenused

 

Õigusakt

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Jõgeva vallas

 

Kontaktisik

Eve Viks, eve.viks@jogeva.ee, 776 6523

 

Tugikeskused lähisuhtevägivalla all kannatavatele naistele

Jõgeva Naiste Tugikeskuse eesmärgiks on aidata naisi, kes soovivad väljuda vägivaldsest lähisuhtest. Esmalt kohtub naisega sotsiaalnõustaja, kellega koos analüüsitakse olukorda ja võimalikke ning sobilikke lahendusi. Vajadusel suunab sotsiaalnõustaja naise teraapiasse või juristi juurde. Samuti pakume turvalist majutust olukorra lahendamiseni.

Vägivald pole väljapääs. Vägivallast on väljapääs.

Kontakt: ööpäevaringne telefon 5305 9525; jogeva@naistetugi.ee

 

Endiselt jätkab piirkonnas teenuse pakkumist:

Jõgevamaa Naiste Tugikeskus tuleb appi lähisuhtevägivalla all kannatavatele naistele.

www.jogevanaistetugi.ee

Kontakt: Ööpäevaringne telefon 5860 0170; jogevamaanaistetugikeskus@gmail.com

 

 

 

 

 

article-author: HELIKA SÕBER