Jõgeva Vallavalitsus teeb alates 01.01.2018. a järgmisi perekonnaseisu ja rahvastikuregistri toiminguid:

 • sünni registreerimine;
 • surma registreerimine;
 • abielu sõlmimine;
 • abielu lahutamine;
 • soo muutmise andmete registreerimine;
 • isikukoodi andmine andmekogusse kandmiseks;
 • isikukoodi andmine Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi ja Šveitsi kodanikule elukoha esmakordsel registreerimisel Eestis;
 • hilisema isaduse omaksvõtu registreerimine;
 • rahvastikuregistri väljavõtte ja perekonnaseisutõendi väljastamine (sh abieluvõime tõend);
 • andmete sisestamine rahvastikuregistrisse Eesti ja välisriigi perekonnaseisudokumendilt, kohtuotsuselt ja rahvusvahelise kaitse andmise otsuselt;
 • andmete väljastamine rahvastikuregistrist õigustatud huvi korral;
 • rahvastikuregistri andmete parandamine ja muutmine.
 • elukoha registreerimine

Aadress: Suur 5, 1. korrus

Rahvastikutoimingute peaspetsialist Viive Maasalu, tel 525 2390; 776 6532, viive.maasalu@jogeva.ee. Vastuvõtt: E, R 9.00-12.00; T, K, N 9.00-12.00 ja 14.00-16.00.


Torma ja Palamuse teenusekeskustes saab jätkuvalt registreerida sündi ja surma ning teha elukohatoiminguid (elukoha registreerimine, elukoha andmete muutmine, elukohateate esitamine).


Palamuse teenusekeskus, Kooli 4, Palamuse – Pille Soots, tel 776 2451, pille.soots@jogeva.ee

Torma teenusekeskus, Kooli tee 25, Torma – Tiina Leeben, tel 776 2905, tiina.leeben@jogeva.ee

 

Nime muutmise toimingut saab teha neljas kohas Eestis – Tartu Linnavalitsuses, Tallinna Perekonnaseisuametis, Pärnu Linnavalitsuses ja Jõhvi Vallavalitsuses

 

Jõgeva Vallavalitsuses perekonnaseisutoimingute eest riigilõivu tasumine

Jõgeva Vallavalitsuse viitenumber alates 01.01.2018: 10294002000053

Makse saaja: Rahandusministeerium

Arvelduskontod (ühised):

SEB Pank                              EE891010220034796011

Swedbank                            EE932200221023778606

Danske Bank                       EE403300333416110002

Luminor Bank                     EE701700017001577198

Riigilõivu määrad:

 • Abielu sõlmimine – 30 eurot.
 • Abielu lahutamine – 50 eurot.
 • Paberkandjal abieluvõimetõendi ning korduva sünnitõendi, surmatõendi, abielutõendi, abielulahutuse tõendi, nimemuutmise tõendi ja soo muutmise tõendi väljastamine – 10 eurot.
 • Korduva elektroonilise sünnitõendi, surmatõendi, abielutõendi, abielulahutuse tõendi, nimemuutmise tõendi ja soo muutmise tõendi väljastamine – 5 eurot.
 • Perekonnaseisuasutuses säilitatavalt dokumendilt andmete paberkandjal teatisena või kinnitatud koopiana väljastamine – 10 eurot.
 • Perekonnaseisuasutuses säilitatavalt dokumendilt andmete elektroonilise teatisena või kinnitatud koopiana väljastamine – 5 eurot.