Surma registreerimine

26.11.18

Toimingu üldandmed

Teenuse kirjeldus

Surma registreerimiseks esitab perekonnaseisuasutusse avalduse surnu abikaasa, sugulane või keegi teine, kellel on andmeid inimese surma kohta.

Surm tuleb registreerida seitsme päeva jooksul surmapäevast või surnu leidmise päevast arvates.

Loe lisaks: surma registreerimine ja matused

Kestus

Surmakanne koostatakse võimalikult lühikese menetlusaja jooksul. Dokumentide menetlemise maksimaalne aeg on 3 tööpäeva.

Vajaminevad dokumendid

  1. arstlik surmateatis;
  2. avaldaja isikut tõendav dokument;
  3. avaldus (täidetakse kohapeal)

Õigusaktid

Perekonnaseisutoimingute seadus
Perekonnaseadus

Vastutajad

Viive Maasalu, rahvastikutoimingute peaspetsialist, viive.maasalu@jogeva.ee; 7766532
Pille Soots, Palamuse teenuskeskuse sekretär-registripidaja; pille.soots@jogeva.ee; 776 2451
Tiina Leeben, Torma teenuskeskuse sekretär-registripidaja; tiina-leeben@jogeva.ee; 776 2905

Teenuse taotlemine

Teenuse taotlemiseks vajalik isiklik kohaletulek Jõgeva Vallavalitsusse, Palamuse või Torma teenuskeskusesse.

Viide

Surma registreerimise avaldus

article-author: HELIKA SÕBER