Alates 01.01.2019 osutab Jõgeva Veevärk OÜ veeteenust piirkondades, kus varem osutas veeteenust Torma Soojus OÜ ja Kuremaa ENVEKO AS. Infotunni veeteenuse klientidele: 21.12.2018 kell 13.00   Torma rahvamajas Torma piirkond – Torma ja Sadala alevikud, Vaiatu, Tõikvere,...

Jõgeva Veevärk korraldab infotunni veeteenuse klientidele

Alates 01.01.2019 osutab Jõgeva Veevärk OÜ veeteenust piirkondades, kus varem osutas veeteenust Torma Soojus OÜ ja Kuremaa ENVEKO AS. Infotunni veeteenuse klientidele: 21.12.2018 kell...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 30.01.2019. Täpsemat  informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt aadressiga www.maaamet.ee .

30.01.2019 toimub avalik kirjalik enampakkumine riigimaa kasutamiseks andmiseks Jõgevamaal

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 30.01.2019. Täpsemat  informatsiooni saab Maa-ameti...

31. detsembriga lõpeb Eesti jaoks oluline aasta – meie riigi sajanda sünnipäeva aasta. Sel puhul toimub Eesti maakonnakeskustes juubeliaasta lõpupidu. Jõgeval kannab see pealkirja „Sajaga edasi, Jõgeva!". Aasta viimase päeva pärastlõunal tantsitakse Jõgeval ja veel viieteistkümnes linnas...

Jõgeval pannakse Eesti juubeliaastale punkt aastavahetuspeoga „Sajaga edasi, Jõgeva!“

31. detsembriga lõpeb Eesti jaoks oluline aasta – meie riigi sajanda sünnipäeva aasta. Sel puhul toimub Eesti maakonnakeskustes juubeliaasta lõpupidu. Jõgeval kannab see pealkirja „Sajaga edasi,...

Kolmandal advendil, 16. detsembril kell 16 kuulutab Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku piiskop Joel Luhamets Jõgeval välja jõulurahu kogu Eestile. Jõuluootuse tervitused annavad edasi Jõgeva vallavanem Aare Olgo, Riigikogu esimees Eiki Nestor ja Jõgeva vallavolikogu esimees Raivo Meitus. ...

Pühapäeval kuulutatakse Jõgeval välja üle-eestiline jõulurahu

Kolmandal advendil, 16. detsembril kell 16 kuulutab Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku piiskop Joel Luhamets Jõgeval välja jõulurahu kogu Eestile. Jõuluootuse tervitused annavad edasi Jõgeva...

Veel viimased päevad on jäänud heategevusprojekti Inglipuu vähekindlustatud laste kingituste ära toomiseks. Jõgevamaal oodatakse Maxima kauplusesse 30 jõulukingitust, mille soovid on inglipuudelt heategijate poolt täitmiseks võetud. Kokku ootab Inglipuu projekti raames Jõgevamaal kingitust 53...

Üle poolte Jõgevamaa vähekindlustatud laste jõulukingid veel poodi toomata

Veel viimased päevad on jäänud heategevusprojekti Inglipuu vähekindlustatud laste kingituste ära toomiseks. Jõgevamaal oodatakse Maxima kauplusesse 30 jõulukingitust, mille soovid on...

Meie riigi 100. juubeliaastat on jäänud veel vaid loetud nädalad. Sellel aastal on toimunud palju sündmusi, mis on pühendatud just sellele väärikale tähtpäevale. Üks nendest on ka 100 000 uue geenidoonori projekt, mis annab eestimaalastele võimaluse liituda geenivaramuga ja anda panus nii...

19. detsembril on võimalik tulla geenidoonoriks Jõgeva kultuurikeskusesse

Meie riigi 100. juubeliaastat on jäänud veel vaid loetud nädalad. Sellel aastal on toimunud palju sündmusi, mis on pühendatud just sellele väärikale tähtpäevale. Üks nendest on ka 100 000...

Esmaspäev, 10. detsember Teise advendi tähistamine Jõgeva aleviku lasteaias Kell 10.00 toimub C. R. Jakobsoni nim Torma põhikooli lasteaias jõululaat Kell 13.00 tutvutakse C. R. Jakobsoni nim Torma põhikooli lasteaias e-lasteaia süsteemiga Eliis Kell 12.00  algab...

Nädala eelinfo: 10.12.–17.12.18 sündmused Jõgeva vallas

Esmaspäev, 10. detsember Teise advendi tähistamine Jõgeva aleviku lasteaias Kell 10.00 toimub C. R. Jakobsoni nim Torma põhikooli lasteaias jõululaat Kell 13.00 tutvutakse C....

Jõgeva vallavolikogu kehtestas tänavu veebruaris vastava määrusega spordi toetamise korra Jõgeva vallas. Volikogu 22. novembri istungil otsustati sellesse sisse viia muudatused, et toetussüsteem saaks otstarbekam ja selgem. Nagu abivallavanem Arvo Sakjas volikogu istungil selgitas, oli...

Spordi toetamise korda muudeti otstarbekamaks

Jõgeva vallavolikogu kehtestas tänavu veebruaris vastava määrusega spordi toetamise korra Jõgeva vallas. Volikogu 22. novembri istungil otsustati sellesse sisse viia muudatused, et toetussüsteem...

Jõgeva Vallavalitsus kuulutab välja hanke „Jõgeva linn, Rohu 10, koolihoone aula ja võimla ehitustööd". Hanke sisuks on olemasolevasse võimlasse suitsuluukide ja uue välisukse ehitamine, aulasse uue lava projekteerimine ja ehitamine ning uute laevalgustite paigaldamine. Töö teostamise...

Hanketeade: Jõgeva linn, Rohu 10, koolihoone aula ja võimla ehitustööd

Jõgeva Vallavalitsus kuulutab välja hanke „Jõgeva linn, Rohu 10, koolihoone aula ja võimla ehitustööd". Hanke sisuks on olemasolevasse võimlasse suitsuluukide ja uue välisukse ehitamine,...

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ kutsub hajaasustuspiirkondades elavaid inimesi osalema uuringus, mille eesmärgiks on joogiveesüsteemide kohta info kogumine. Joogivee kvaliteedi määramiseks on proove kavas võtta 1 000 omaveevärgist. Inimestele palutakse teada anda oma soovist uuringuga...

Hajaasustuse elanikel palutakse osaleda joogivee kvaliteedi alases uuringus

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ kutsub hajaasustuspiirkondades elavaid inimesi osalema uuringus, mille eesmärgiks on joogiveesüsteemide kohta info kogumine. Joogivee kvaliteedi määramiseks...

Teisipäev, 4. detsember Kell 16.00 süüdatakse Jõgeva linnaraamatukogu akende all küünalad HIVi ja AIDSi ohvrite mälestuseks. Järgneb vestlusring raamatukogus.   Kolmapäev, 5. detsember Kell 17.30 saab Jõgeva kultuurikeskuse kinos vaadata animafilmi „Elliot, kõige...

Nädala eelinfo: 03.12.–10.12.18 sündmused Jõgeva vallas

Teisipäev, 4. detsember Kell 16.00 süüdatakse Jõgeva linnaraamatukogu akende all küünalad HIVi ja AIDSi ohvrite mälestuseks. Järgneb vestlusring raamatukogus.   Kolmapäev,...

Aasta lõpuni saab Jõgeva valla jäätmekogumiskohtadesse ja Jõgeva linna jäätmejaama viia järgmisi eelsorteeritud jäätmeid : Vaimastvere, Siimusti, Kuremaa, Laiuse ja Jõgeva alevik:  ohtlikud jäätmed (Laiuse ja Kuremaa alevikus), metallijäätmed, pakendijäätmed, paberi– ja...

Muudatused jäätmevaldkonnas

Aasta lõpuni saab Jõgeva valla jäätmekogumiskohtadesse ja Jõgeva linna jäätmejaama viia järgmisi eelsorteeritud jäätmeid : Vaimastvere, Siimusti, Kuremaa, Laiuse ja Jõgeva alevik: ...

MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus korraldas vastavalt jäätmeseadusele endise Jõgeva valla ning Palamuse ja Torma piirkondade esindajana korraldatud jäätmeveo riigihanke, mille tulemusena on Ragn-Sells AS-le omistatud jäätmeveo ainuõigus segaolmejäätmete kogumiseks ja vedamiseks...

Teavitus korraldatud jäätmeveo hinnamuutustest alates 1. jaanuarist 2019 endise Jõgeva valla, Palamuse valla, Torma valla ja Saduküla ning Kaave küla jäätmeveopiirkonnas

MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus korraldas vastavalt jäätmeseadusele endise Jõgeva valla ning Palamuse ja Torma piirkondade esindajana korraldatud jäätmeveo riigihanke, mille...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 09.01.2019. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt aadressiga: www.maaamet.ee .

09.01.2019 toimub avalik kirjalik enampakkumine riigivara võõrandamiseks Jõgeva maakonnas

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 09.01.2019. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti...

Möödunud nädalavahetusel peeti Helsingis traditsioonilist Mardilaata. Traditsioonilisel eesti kultuuri festivalil, mis sai Tuglase seltsi korraldusel teoks juba 35. korda, olid seekord peakülaliste staatuses Peipsimaa ja Vooremaa, mida aitasid teiste hulgas tutvustada Jõgeva valla...

Mardilaat pakkus hea võimaluse Voore- ja Peipsimaad tutvustada

Möödunud nädalavahetusel peeti Helsingis traditsioonilist Mardilaata. Traditsioonilisel eesti kultuuri festivalil, mis sai Tuglase seltsi korraldusel teoks juba 35. korda, olid seekord...

Jõgeva vallavolikogu kehtestas oma 22. novembri istungil Jõgeva valla eelarvestrateegia aastateks 2018–2022. Eelarvestrateegia abil planeeritakse finantsvahendid, mida on vaja valla arengukavas püstitatud eesmärkide täitmiseks. Strateegia on koostatud vastavalt kohaliku omavalitsuse...

Vallavolikogu kiitis heaks eelarvestrateegia

Jõgeva vallavolikogu kehtestas oma 22. novembri istungil Jõgeva valla eelarvestrateegia aastateks 2018–2022. Eelarvestrateegia abil planeeritakse finantsvahendid, mida on vaja valla arengukavas...

Lähenev talv toob kaasa lume, teed peavad aga ka talvistes oludes sõidetavad olema. Jõgeva vallas on vallateid ümmarguselt 400 km. Kui Jõgeva vallakodanikul on seoses lumetõrjega küsimusi või probleeme, tuleb pööruda piirkonna teenusepakkuja poole.  ...

TALV TOOB HOOLDUSMASINAD TEEDELE

Lähenev talv toob kaasa lume, teed peavad aga ka talvistes oludes sõidetavad olema. Jõgeva vallas on vallateid ümmarguselt 400 km. Kui Jõgeva vallakodanikul on seoses lumetõrjega küsimusi või...

Jõgeva vallavolikogu võttis oma 22. novembri istungil vastu valla arengukava aastateks 2018–2028. Arengukava olemasolu nõuab seadus, ent see on ka oluline alusdokument, mis aitab tagada valla tasakaalustatud ja jätkusuutliku arengu, arvestades ühinenud valla arengueeldusi ja eripärasid. ...

Volikogu võttis vastu valla arengukava

Jõgeva vallavolikogu võttis oma 22. novembri istungil vastu valla arengukava aastateks 2018–2028. Arengukava olemasolu nõuab seadus, ent see on ka oluline alusdokument, mis aitab tagada valla...

Esmaspäev, 26. november Kell 12.00 on Jõgeva kultuurikeskuse lõunakinos Eesti film „Õigus õnnele". Pääse: 2,5 €, pensionärile ja õpilasele 2 €, perepilet 5 €. Kell 16.00 toimuvad Jõgeva spordikeskuses tasuta tantsukoolitused noortele: kell 16.00 break, 17.00 hip-hop, 18.00 vogue....

Nädala eelinfo: 26.11.–03.12.18 sündmused Jõgeva vallas

Esmaspäev, 26. november Kell 12.00 on Jõgeva kultuurikeskuse lõunakinos Eesti film „Õigus õnnele". Pääse: 2,5 €, pensionärile ja õpilasele 2 €, perepilet 5 €. Kell 16.00 toimuvad...

Zeige 1 - 20 von 357 Ergebnissen.
Elemente pro Seite 20
von 18