Vältimatu sotsiaalabi

09.04.18

 

Vältimatu sotsiaalabiga võimaldatakse piisavate elatusvahenditeta isiku olukorrale vastavad hädavajalikud sotsiaalhoolekandealased abinõud, mis tagavad isikule vähemalt toidu, riietuse ja ajutise peavarju.

Otsuse toetuse määramise või määramata jätmise kohta teeb sotsiaalosakond kümne tööpäeva jooksul alates toetuse taotlemiseks vajaliku viimase dokumendi saamise päevast või dokumendi esitamise tähtpäevast.

Toetus kantakse viie tööpäeva jooksul pärast toetuse määramist taotleja arvelduskontole või makstakse välja sularahas.

 

Õigusakt

Jõgeva valla sotsiaaltoetuste andmise tingimused ja kord

 

Vastutav isik

Sotsiaaltöö peaspetsialist Luule Palmiste, luule.palmiste@jogeva.ee, tel 776 6585

 

 

article-author: HELIKA SÕBER