Jõgeva valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2019-2030

 

Jõgeva valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava 2019-2030 eelnõu avalikustamine toimub 29. aprillist 12. maini 2019. Dokumendiga saab tutvuda Jõgeva valla koduleheküljel, vallamajas Suur tn 5, Jõgeva linn ning Palamuse ja Torma teenuskeskuses.

Ettepanekuid eelnõu kohta saab esitada 12. maini 2019 vallavalitsuse kantseleisse ja teenuskeskustesse või e-posti aadressil info@jogeva.ee.

Jõgeva valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2019-2030 eelnõu

Arengukava eelnõu avalikud arutelud toimuvad:

  • 29. aprillil 2019 Jõgeva vallavalitsuse II korruse saalis (Suur tn 5, Jõgeva linn)
  • 2. mai 2019 Palamuse rahvamajas
  • 6. mai 2019 Torma rahvamajas

Avalike arutelude alguseaeg on kell 17.30.

Lähemalt saab infot keskkonnaspetsialistilt Taimi Eesmäe, 776 6509, taimi.eesmae@jogeva.ee.

 

Ettepanekute vorm