Eestkostetoetus

9/11/18

 

Eestkostetoetust saab taotleda füüsiline isik, kes on kohtu poolt määratud eestkostjaks.

Toetust makstakse igakuiselt, alates taotluse rahuldamisele järgnevast kuust, jooksva kuu eest hiljemalt kuu viimasel kuupäeval taotleja arvelduskontole.

Toetust makstakse kuni eestkoste lõppemiseni. Kui toetuse saamise õigus lõpeb kuu keskel, makstakse toetus selle kuu eest välja täies ulatuses.

Eestkostetoetuse suurus on 25 eurot kuus.

Teenuse määramise otsustab sotsiaalosakond hiljemalt kümne tööpäeva jooksul taotluse vastuvõtmisest või teenuse taotlemiseks vajaliku viimase dokumendi saamise päevast.

 

Õigusaktid

Jõgeva valla sotsiaaltoetuste andmise tingimused ja kord

 

Kontaktisik

Sotsiaaltöö peaspetsialist Luule Palmiste, luule.palmiste@jogeva.ee, 776 6585

 

 

 

Author: HELIKA SÕBER