Hanked

1/30/19

Täpsemat infot Jõgeva Vallavalitsuse algatatud ja läbiviidud lihthanke piirmäära ületavate hangete kohta saad riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/. Sisesta hanke otsingus väljal hankija – Jõgeva Vallavalitsus. Teised väljad võid täita vastavalt vajadusele.

Jõgeva valla veebilehelt leiad hanketeateid kahest kohast. Ehituse ja planeerimisega seonduvad hanketeated leiad Ehitus ja planeerimine valdkonna Hanked lehelt. Kõik hanketeated koos leiad Juhtimine > Hanked lehelt. Täitmisel ja täidetud hankeid näed Hanketeadete arhiiv lehelt. Lisaks võid tellida hangeteadete kohta ka RSS infovoo.

Author: JANIS KÄÄR

Hanketeated

Jõgeva valla kruusateede säilitusremont

Hanke viitenumber: 208135
Hanke nimetus: Jõgeva valla kruusateede säilitusremont
Hankija: Jõgeva Vallavalitsus, Suur tn 5, 48306, Jõgeva vald, Eesti Kontaktisik: Janis
Käär Tel.: +372 53062020 E-post: janis.kaar@jogeva.ee
Veebiaadress (URL): http://www.jõgeva.ee
Hankedokumendid on kättesaadavad: tasuta
Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil:
CPV kood: 45233142-6 Teeremonditööd
Lepingu liik: Ehitustööd
Lühikirjeldus: Jõgeva valla kruusateede säilitusremont
Hankeleping on jaotatud osadeks: Jah
Pakkumusi võib esitada: Kõigile osadele
Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 3.05.2019 13:00

 


Sadala Kooli sõimerühma ehitustööd

Hanke viitenumber: 208108
Hanke nimetus: Sadala Kooli sõimerühma ehitustööd
Hankija: Jõgeva Vallavalitsus, Suur tn 5, 48306, Jõgeva vald, Eesti Kontaktisik: Janis Käär Tel.: +372 53062020 E-post: janis.kaar@jogeva.ee Veebiaadress (URL): http://www.jõgeva.ee

Hankedokumendid on kättesaadavad: tasuta

Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil:

https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1567876/general-info

CPV kood: 45214100-1 Lasteaedade ehitustööd

Lühikirjeldus: Jõgeva vallas Sadala alevikus Kooli tn 8 asuva Sadala Põhikooli 1. korrusel asuvatesse ruumidesse tuleb välja ehitada lasteaia sõimerühma ruumid vastavalt Sirje Projektbüroo OÜ projektile nr 201827.
Põhiline teostamise koht: Kooli tn 8, Sadala alevik, Jõgeva vald Jõgevamaa
Hankemenetluse liik: Lihthange
Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 3.05.2019 11:00
 
 

Jõgeva valla teede pindamine

Hanke viitenumber: 207862
Hanke nimetus: Jõgeva valla teede pindamine
Hankija: Jõgeva Vallavalitsus, Suur tn 5, 48306, Jõgeva vald, Eesti Kontaktisik: Janis Käär Tel.: +372 53062020 E-post: janis.kaar@jogeva.ee
Veebiaadress (URL): http://www.jõgeva.ee
Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1566228/general-info
CPV kood: 45233220-7 Teede pindamistööd
Lepingu liik: Ehitustööd
Lühikirjeldus: Jõgeva vallas olevatele 2,5x eelpuistega pindamine kruusateedele ja 1x pindamine kattega teedele
Põhiline teostamise koht: Jõgeva vald
Hankemenetluse liik: Lihthange
Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 29.04.2019 11:00