Korraldatud jäätmevedu Jõgeva vallas

12/3/18

01.01.2018 on Jõgeva vallas kolm veopiirkonda:

1) Endised Jõgeva, Torma ja Palamuse vald – vedajaks AS Ragn-Sells;

2) Kaave (endine Pajusi vald), Jõune, Pööra, Härjanurme ja Saduküla külad (endine Puurmani vald) – vedajaks AS Ragn-Sells;

3) Jõgeva linn – vedajaks Eesti Keskkonnateenused AS.

Piirkonniti on erinevad jäätmeliigid, vedajad, kokkulepped ja käitlushinnad.

 

Piirkond: Jõgeva, Torma ja Palamuse piirkond

Vedaja: AS Ragn-Sells

Ragn-Sellsi kontaktid: klienditeeninduse telefon 6060439, Sepa 26, 51013 Tartu; tartu@ragnsells.com

Jäätmed: segaolmejäätmed

Veoperiood: 01.10.2016–30.09.2021, veopiirkonnas kehtivad kuni veoperioodi lõpuni samad tingimused kuidas on teil jäätmekäitluslepingus kokku lepitud.

Korraldatud jäätmeveo teenustasud

 

Piirkond: Kaave, Jõune, Pööra, Härjanurme ja Saduküla piirkond

Vedaja: AS Ragn-Sells

Ragn-Sellsi kontaktid: klienditeeninduse telefon 6060439, Sepa 26, 51013 Tartu; tartu@ragnsells.com

Jäätmed: segaolmejäätmed

Veoperiood: 01.05.2016–30.04.2019, veopiirkonnas kehtivad kuni veoperioodi lõpuni samad tingimused kuidas on teil jäätmekäitluslepingus kokku lepitud.

Korraldatud jäätmeveo teenustasud

 

1. märtsist 2018 algab Jõgeva linnas uus veoperiood. Vedajaks on jätkuvalt Eesti Keskkonnateenused AS. Uus veoperiood algab 01. märts 2018 ning lõppeb 30. septembril 2021.

Jäätmeliigid: segaolmejäätmed, paber ja kartong ning biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed.

Korraldatud jäätmeveopiirkond on kogu Jõgeva linn, kus korraldatud jäätmeveoga liitumine on kohustuslik. Kohustust ei ole jäätmeloa ja kompleksloga jäätmevaldajatel. Kui kinnistul ei toimu alalist tegevust, on võimalik erandkorras vedu peatada jäätmevaldaja poolt vallavalitsusele esitatud põhjendatud taotluse (sh e-kirja) alusel.

Lepingu allkirjastamine või allkirjastamata jätmine!

Veebruari keskel saadab vedaja teavituse kahes eksemplaris eeltäidetud lepingu ja sinna juurde kuuluva lepingu lisa. Kontrollige lepingus olevad andmed ja vajadusel parandage või lisage puuduv info. Kui lepingut ei ole vaja parandada või täiendada ehk kui andmed jäävad kõik samaks, ei pea lepingut uuesti allkirjastama. Kui muutsite andmeid või lisasite infot, tuleb leping vedajale allkirjastatuna tagasi saata.

Samuti peavad lepingu üle vaatama ja allkirjastatuna vedajale tagasi saatma, kel on ebaregulaarsed tühjendamised, rendivad konteinereid või soovivad lisateenuseid.

Kogumismahutid

Kogumismahutite omandivorm on teie otsustada, kuna neid ei pea ostma ja rentima Eesti Keskkonnateenused AS-lt. Eesti Keskkonnateenused AS kogumismahuti rentimise korral palun vaadake leping üle ja saatke allkirjastatud leping vedajale.

Erisused

 • Võimalik on esitada vallavalitsusele ühiskonteineri kasutamise kokkuleppe.
 • Veopiirkonnas kahe või enama kinnistu omanik liitub kõikide tema omandis olevate kinnistutega. Omanikul on õigus teha valik ilma vallavalitsuse nõusolekuta, millis(t)el kinnistu(te)l lepingu sõlmib ja toob lepingus välja millistel kinnistutel ta seda ei tee. Teiste kinnistuomanikega sõlmitud kirjaliku kokkuleppe alusel jäätmeid üle andes mõnel teisel veopiirkonnas asuval kinnistul lisab ta jäätmekäitluslepingu juurde vastava kokkuleppe.

Kogumismahutite minimaalsed tühjendussagedused:

 • Üle 24-korteriliste elamute jäätmemahutitel vähemalt üks kord 14 päeva jooksul;
 • Alla 24-korteriliste elamute, väike- ja ridaelamute ja maakasutuste, mille sihtotstarve ei ole elamumaa, jäätmevaldajate mahutitele vähemalt üks kord 28 päeva jooksul;
 • Väike- ja ridaelamute ning 2-4-korteriliste elamute jäätmevaldajate segaolmejäätmete mahutitele vähemalt üks kord 12 nädala jooksul kui biojäätmete kompostimine on jäätmetekke kohas tagatud (taotluse alusel);
 • Paberil ja kartongil vähemalt üks kord 28 päeva jooksul;
 • Biolagunevatel köögi- ja sööklajäätmetel vähemalt üks kord 14 päeva jooksul.

Veosageduse saate vedajaga kokku leppida jäätmekäitluslepingu sõlmimisel, järgides põhimõtet, et äravedu peab toimuma sagedusega, mis välistab mahutite ületäitumise.

Tühisõit on kui jäätmemahutis on mittevastavad jäätmed, puudub juurdepääs jäätmemahutile või puudub jäätmemahuti. Jäätmevedajal on õigus esitada tühisõidu eest arve. Tühisõit võrdub 90% vastava mahuti tühjendamise hinnaga (kord). Ei rakendata kuni 01.04.2018.

 

Kehtiv alates 01.03.2018 Jõgeva linnas

Olmejäätmete kogumine ja vedu

       

Konteineri maht /m3

Ühe konteineri tühjendus (km-ta 20%)

Ühe konteineri tühjendus km(20%)

Ühe konteineri ühe kuu üür (km-ta)EUR

Ühe konteineri ühe kuu üür     (km 20%) EUR

Müük        (km-ta)EUR

Müük      (km 20%) EUR

kuni 0,02 (jäätmekott)*

0,15

0,18

-

-

-

-

kuni 0,08

0,58

0,70

1,95

2,34

39,17

47,00

kuni 0,14

1,02

1,22

1,95

2,34

39,17

47,00

kuni 0,24

1,74

2,09

2,50

3,00

50,00

60,00

kuni 0,37

2,68

3,22

3,50

4,20

88,33

106,00

kuni 0,66

4,79

5,75

5,50

6,60

180,00

216,00

kuni 0,8

5,80

6,96

6,50

7,80

190,00

228,00

kuni 1,1

7,98

9,58

8,90

10,68

220,00

264,00

kuni 1,5

10,88

13,06

12,00

14,40

-

-

kuni 2,5

18,13

21,76

12,00

14,40

630,00

756,00

kuni 4,5

32,63

39,16

14,00

16,80

820,00

984,00

*ei sisalda jäätmekoti maksumust

Graafikuvälisel olmejäätmeteveo tellimisel rakendatakse 30% kõrgemat teenustasu võrreldes tavahindadega.

 

Vanapaberi kogumine ja vedu

Konteineri maht /m3

Ühe konteineri tühjendus (km-ta 20%)

Ühe konteineri tühjendus km(20%)

Ühe konteineri ühe kuu üür (km-ta)EUR

Ühe konteineri ühe kuu üür(km 20%) EUR

kuni 0,66

0,00

0,00

5,50

6,60

kuni 2,5

0,00

0,00

12,00

14,40

kuni 4,5

0,00

0,00

14,00

16,80

 

Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed

   

Konteineri maht /m3

Ühe konteineri tühjendus (km-ta 20%)

Ühe konteineri tühjendus km(20%)

Ühe konteineri ühe kuu üür (km-ta)EUR

Ühe konteineri ühe kuu üür(km 20%) EUR

kuni 0,14

0

0

1,95

2,34

kuni 0,24

0

0

1,95

2,34

 

Vedaja kohustused:

 • Ei tohi esitada tühisõiduarvet mittetoimunud teenuse osutamise eest veoperioodi esimese kuu eest (märts 2018.a.) ja juhul, kui on ilmnenud olulised asjaolud, millest jäätmevaldaja ei ole saanud vedajat õigeaegselt teavitada (nt haiglas või kinnipidamiskohas viibimine, jäätmemahuti vargus või hävimine veoeelsel või veopäeval jne).
 • Tasuta teostama teisaldatavate jäätmemahutite veokini toimetamist kuni 5 meetri kauguselt.
 • Ei tohi määrata eraldi tasu veo alustamise eest, sh pärast veokatkestuse lõppemist.

Vedajal on õigus:

 • Esitada tühisõiduarve juhul kui jäätmed sisaldavad ohtlikke või muid selliseid jäätmeid, mida vedaja vedada ei tohi, jäätmemahutile puudub juurdepääs ja kui jäätmemahuti tühjendamine on selle paigaldusest või mittekorrasolekust tingitult ohtlik avalikkusele, laadimistööde teostajale või autojuhile.
 • Esitada tühisõiduarve (kui jäätmevaldaja ei ole vedajat teavitanud) kui mahutit ei ole veopäeval välja pandud või on muutunud asukohta selliselt, et autojuht ei näe või puudub mahutile juurdepääs.
 • Esitada mahutiväliste jäätmete koguste eest arve vastavalt vedaja poolt kehtestatud hinnakirja alusel.

Piirkond: Jõgeva linn

Vedaja ainuõigus: Eesti Keskkonnateenused AS

Eesti Keskkonnateenused kontaktid: klienditeeninduse telefon 738 6700, üle-eestiline infotelefon 1919, Tähe 108, 51013 Tartu; tartu@keskkonnateenused.ee

Jäätmed: segaolmejäätmed, paber ja kartong, biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed

Veoperiood: 01.03.2018–30.09.2021, veopiirkonnas kehtivad kuni veoperioodi lõpuni samad tingimused kuidas on teil jäätmekäitluslepingus kokku lepitud.

 

Author: HELIKA SÕBER