Muu vajaduspõhine teenus

4/9/18

 

Isikule võib osutada võimalusel ja lähtuvalt isiku abivajadusest sotsiaalteenuseid nagu:

  1. erialaspetsialisti nõustamisteenus

  2. perenõustamisteenus

  3. kriisiabi

  4. tugirühmad, tugiprogrammid ja koolitused

  5. sõltuvusravi

  6. toiduabi

  7. viipekeele teenus

  8. häirenupu teenus

  9. muud vajalikud teenused

 

Õigusakt

 

Jõgeva valla sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja kord

 

Kontaktisik

Eve Viks, eve.viks@jogeva.ee, 776 6523

 

 

Author: HELIKA SÕBER