Turvakoduteenus

3/6/19

 

Turvakoduteenuse eesmärk on tagada ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi lapsele, kes vajab abi tema hooldamises esinevate puuduste tõttu, mis ohustavad tema elu, tervist või arengut ja täisealisele isikule, kes vajab turvalist keskkonda. Teenusele suunatakse, kui lapsel ei ole võimalik mingil põhjusel kodus olla.

Esmase abi raames tagatakse isikule kriisiabi, mis taastab isiku psüühilise tasakaalu ja tegevusvõime igapäevaelus. Tulenevalt isiku east ja vajadusest tagatakse ka tema hooldamine ja arendamine.

Laps võib teenust saada aja jooksul, mis on vajalik tema edaspidise elu korraldamiseks või kuni probleemi lahendamiseni.

Turvakoduteenuse eest võib võtta tasu. Lapsele osutatakse üldjuhul turvakoduteenust tasuta. Turvakoduteenus on ööpäevaringne teenus, mille osutamise maht ja kestvus sõltuvad teenuse vajaduse hindamisest.

 

Õigusakt

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Jõgeva vallas

 

Kontaktisik

Eve Viks, eve.viks@jogeva.ee, 776 6523

 

 

 

Author: HELIKA SÕBER