« Back

Luua küla jalg-ja jalgrattatee rajamine

Hanke viitenumber: 206367
Hanke nimetus: Luua küla jalg-ja jalgrattatee rajamine
Hankija: Jõgeva Vallavalitsus, Suur tn 5, 48306, Jõgeva vald, Eesti
Kontaktisik: Janis Käär Tel.: +372 53062020 E-post: janis.kaar@jogeva.ee
Veebiaadress (URL): http://www.jõgeva.ee
Hankedokumendid on kättesaadavad: tasuta
Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1556901/general-info
CPV kood:
45233162-2 Jalgrattateede ehitustööd
45233161-5 Jalgteede ehitustööd
Lepingu liik: Ehitustööd
Lühikirjeldus: Käesoleva riigihanke objektiks on Jõgeva vallas Luua külas jalg- ja jalgrattatee ehitamine vastavalt Palmpro OÜ ja Teede Kavand OÜ poolt koostatud põhiprojektile „Luua valgustatud jalgratta- ja jalgtee ehitusprojekt", töö nr 168.
Hankeleping on jaotatud osadeks: Ei
Põhiline teostamise koht: Jõgeva vald, Luua küla
Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus: Kestus kuudes: 5
Hankemenetluse liik: Avatud hankemenetlus
Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 8.04.2019 11:00