Vabad töökohad

Lastekaitse spetsialist

Vaimastvere noortekeskuse noortejuht

Jõgeva Valla Spordikooli direktor

Logopeed Jõgeva Rohutirtsu lasteaeda

 

Jõgeva Vallavalitsus kuulutab välja konkursi
lastekaitse spetsialisti ametikoha täitmiseks

 

Lastekaitse spetsialisti töö eesmärk on kindlustada lapsele seadusega tagatud õiguste kaitse ja lapse heaolu lapsevanemate toetamise ning lapse kasvukeskkonna mõjutamise kaudu.

Selleks spetsialist:

 • nõustab vanemaid laste kasvatamise küsimustes ja pereprobleemides;
 • abivajavast lapsest teada saamisel hindab viivitamata lapse abivajadust ja leiab lahendusi lapse abistamiseks;
 • leiab vanemliku hoolitsuseta jäänud laste edasise elu korraldamiseks sobivaid lahendusvariante koostöös teiste spetsialistidega (võrgustikutöö);
 • täidab eestkostja ülesandeid valla eestkostel olevate laste osas;
 • aitab kaasa vanematevahelisele lapsi puudutavate vaidluste lahendamisele;
 • teeb osakonnajuhatajale ettepanekuid sotsiaalteenuste ja –toetuste võimaldamiseks lastele ja lastega peredele.

Ametikohale ootame kandidaate, kellel on:

 • kõrgharidus pedagoogika, psühholoogia või sotsiaaltöö valdkonnas;
 • sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele või valmisolek selle omandamiseks kahe aasta jooksul;
 • sotsiaaltöötaja kutse puudumisel vähemalt 2-aastane lastekaitsetöö kogemus;
 • vastavus avaliku teenistuse seaduse ja lastekaitseseaduse nõuetele;
 • põhjalikud teadmised lastekaitsevaldkonda reguleerivatest õigusaktidest;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel;
 • väga hea suuline ja kirjalik väljendusoskus;
 • väga hea suhtlemisoskus, tasakaalukus, koostöövalmidus, ausus;
 • usk positiivsesse Jõgeva valda ja tahe panustada selle arengusse.

Kandideerimiseks saata motivatsioonikiri koos CVga aadressil aime.meltsas@jogeva.ee hiljemalt 2. maiks 2019.  Lisainfot annab sotsiaalosakonna juhataja Aime Meltsas, tel 776 6573.

 

 

 
Noortejuhi põhiülesanne on korraldada noortekeskuses avatud noorsootööd, mis toetab noorte igakülgset arengut. On võimalik tegeleda põnevate projektide ja laagrite korraldamisega.
 
Nõudmised kandidaadile
 • vähemalt keskharidus;
 • varasem töökogemus laste või noorte tegevuste juhendamisel;
 • eesti keele korrektne valdamine kõnes ja kirjas;
 • hea arvuti kasutamise oskus (teksti- ja tabeltöötlus, e-post ja internet);
 • isikuomadused: väga hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus, ausus ja usaldusväärsus, positiivsus ja loomingulisus
Kasuks tuleb
 • inglise keele valdamine suhtlustasandil;
 • projekti kirjutamise ja juhtimise kogemus
 • laagrikasvataja osakutse
 • isikliku sõiduauto kasutamise võimalus
Asutus pakub
 • võimalusi eneseteostamiseks
 • erialaseid koolitusi
 • rutiinivaba tööd ja paindlikku töögraafikut
 • meeldivat meeskonda ja ühisüritusi
 • tähtajalist töölepingut (lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendamine)
Lisainfo
Kandideerimiseks palume saata motivatsioonikiri koos CVga hiljemalt 9. maiks 2019 aadressil riin.juurma@jogeva.ee
Tööleasumise aeg: niipea kui võimalik
Lisainfot jagab Jõgeva Valla Noortekeskuse juhataja Riin Juurma tel 5345 3565.
 

 

Jõgeva vallavalitsus kuulutab välja konkursi
Jõgeva Valla Spordikooli direktori leidmiseks

 

Direktori ülesandeks on huvikoolina töötava spordikooli töö käivitamine,  jätkusuutliku ning korrektse töö tagamine, spordikooli laiendamine ning õppe-treeningtöö tulemuslik arendamine.

Peamised tööülesanded:

 • asutuse töö igapäevane juhtimine;
 • asutuse haldamine (sh eelarve planeerimine, personalijuhtimine ning asutuse teabehaldus);
 • asutuse esindamine ja koostöö tegemine teiste organisatsioonidega;
 • õppe-treeningtöö korraldamine.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
 • juhtimiskompetents;
 • eelnev töökogemus spordivaldkonnas;
 • väga hea eesti keele oskus;
 • väga hea suhtlemisoskus ning oskus meeskonnas töötada;
 • lihtsamate teksti- ja andmetöötlusprogrammide kasutamise oskus;
 • B-kategooria juhiload.

Kandideerimiseks saata avaldus ja  CV  aadressil arvo.sakjas@jogeva.ee  hiljemalt 18. aprilliks 2019.  Lisainfot annab abivallavanem Arvo Sakjas, tel 506 7525.

 

Jõgeva lasteaed Rohutirts kuulutab välja konkursi

logopeedi leidmiseks

Jõgeva lasteaed Rohutirts ootab oma rõõmsasse kollektiivi kandideerima positiivse ellusuhtumisega ning koostööd väärtustavat logopeedi.
Kuulutame välja konkursi LOGOPEEDI 1,0 ametikohale tööleasumisega 01.09.2019.
Haridust tõendavad dokumendid ja CV saata 20. maiks 2019 aadressile info@rohutirts.eu või Rohu 8, 48307 Jõgeva.
Täiendav info direktori telefonil 5304 0229 või õppealajuhataja 5304 0295.