Vabad töökohad

Lastekaitse spetsialist

Sadala Kooli direktor

Eripedagoog-logopeed Sadala Kooli

Lasteaia Rohutirts õpetaja

Vaimastvere noortekeskuse noortejuht

 

Jõgeva Vallavalitsus kuulutab välja konkursi
lastekaitse spetsialisti ametikoha täitmiseks

 

Lastekaitse spetsialisti töö eesmärk on kindlustada lapsele seadusega tagatud õiguste kaitse ja lapse heaolu lapsevanemate toetamise ning lapse kasvukeskkonna mõjutamise kaudu.

Selleks spetsialist:

 • nõustab vanemaid laste kasvatamise küsimustes ja pereprobleemides;
 • abivajavast lapsest teada saamisel hindab viivitamata lapse abivajadust ja leiab lahendusi lapse abistamiseks;
 • leiab vanemliku hoolitsuseta jäänud laste edasise elu korraldamiseks sobivaid lahendusvariante koostöös teiste spetsialistidega (võrgustikutöö);
 • täidab eestkostja ülesandeid valla eestkostel olevate laste osas;
 • aitab kaasa vanematevahelisele lapsi puudutavate vaidluste lahendamisele;
 • teeb osakonnajuhatajale ettepanekuid sotsiaalteenuste ja –toetuste võimaldamiseks lastele ja lastega peredele.

Ametikohale ootame kandidaate, kellel on:

 • kõrgharidus pedagoogika, psühholoogia või sotsiaaltöö valdkonnas;
 • sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele või valmisolek selle omandamiseks kahe aasta jooksul;
 • sotsiaaltöötaja kutse puudumisel vähemalt 2-aastane lastekaitsetöö kogemus;
 • vastavus avaliku teenistuse seaduse ja lastekaitseseaduse nõuetele;
 • põhjalikud teadmised lastekaitsevaldkonda reguleerivatest õigusaktidest;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel;
 • väga hea suuline ja kirjalik väljendusoskus;
 • väga hea suhtlemisoskus, tasakaalukus, koostöövalmidus, ausus;
 • usk positiivsesse Jõgeva valda ja tahe panustada selle arengusse.

Lastekaitse spetsialisti ametikoht on määratud teenistustähtajaga ajutiselt äraoleva ametniku asendamiseks.

Kandideerimiseks saata motivatsioonikiri koos CVga aadressil aime.meltsas@jogeva.ee hiljemalt 26. juuniks 2019.  Lisainfot annab sotsiaalosakonna juhataja Aime Meltsas, tel 776 6573.

 

Jõgeva Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Sadala Kooli direktori ametikohale

Jõgeva Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Sadala Kooli direktori ametikohale.
Tööleping sõlmitakse määratud tähtajaks ajutiselt äraoleva töötaja asendamiseks.
Nõuded kandidaadile:
 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
 • juhtimiskompetentsid;
 • haridusvaldkonnas töötamise kogemus;
 • põhjalikud teadmised haridusvaldkonna õigusaktidest;
 • koostöövõime ja oskus kaasata kogukonda;
 • hea eneseväljendamise ja avaliku esinemise osakus;
Avaldus ja  CV  saata hiljemalt 19. juuni aadressile arvo.sakjas@jogeva.ee või Jõgeva Vallavalitsusse, aadressil Suur 5, Jõgeva vald, Jõgeva linn.
Lisainfo tel. +372 506 7525.
 

Sadala Kool võtab alates 1. septembrist konkursi korras tööle

 • eripedagoog-logopeedi (0,5 kohta)

Kandideerimiseks palume esitada avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 07. juuniks aadressil Kooli 8, Sadala, Jõgeva vald, 48501, Jõgevamaa või digitaalselt allkirjastatult: sadalapk@sadalapk.edu.ee
Täiendav info 5346 4803 või sadalapk@sadalapk.edu.ee

 

Jõgeva Lasteaed Rohutirts ootab oma rõõmsasse kollektiivi kandideerima positiivse ellusuhtumisega õpetajat sõimerühma(1+2 süsteem).

Kuulutame välja konkursi ÕPETAJA 1,0 ametikohale tööle asumisega 21.08.2019. Haridust tõendavad dokumendid ja CV saata 13. juuniks 2019 aadressile info@rohutirts.eu või Rohu 8, 48307 Jõgeva.

Täiendav info direktori telefonil 5304 0229 või õppealajuhataja 5304 0295.

 

Jõgeva Valla Noortekeskus kuulutub välja konkursi noortejuhi leidmiseks Vaimastvere Noortekeskusesse lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendamiseks (0,5 kohta)

Noortejuhi põhiülesanne on korraldada noortekeskuses avatud noorsootööd, mis toetab noorte igakülgset arengut. On võimalik tegeleda põnevate projektide ja laagrite korraldamisega.

Nõudmised kandidaadile

 • vähemalt keskharidus;
 • varasem töökogemus laste või noorte tegevuste juhendamisel;
 • eesti keele korrektne valdamine kõnes ja kirjas;
 • hea arvuti kasutamise oskus (teksti- ja tabeltöötlus, e-post ja internet);
 • isikuomadused: väga hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus, ausus ja usaldusväärsus, positiivsus ja loomingulisus

Kasuks tuleb

 • inglise keele valdamine suhtlustasandil;
 • projekti kirjutamise ja juhtimise kogemus
 • laagrikasvataja osakutse
 • isikliku sõiduauto kasutamise võimalus

Asutus pakub

 • võimalusi eneseteostamiseks
 • erialaseid koolitusi
 • rutiinivaba tööd ja paindlikku töögraafikut
 • meeldivat meeskonda ja ühisüritusi
 • tähtajalist töölepingut (lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendamine)

Lisainfo

Kandideerimiseks palume saata motivatsioonikiri koos CVga hiljemalt 1. juuliks 2019 aadressil riin.juurma@jogeva.ee

Tööleasumise aeg: niipea kui võimalik

Lisainfot jagab Jõgeva Valla Noortekeskuse juhataja Riin Juurma tel. 5345 3565