Vabad töökohad

 

Jõgeva Vallavalitsus kuulutab välja konkursi
lastekaitse spetsialisti ametikoha täitmiseks

 

Lastekaitse spetsialisti töö eesmärk on kindlustada lapsele seadusega tagatud õiguste kaitse ja lapse heaolu lapsevanemate toetamise ning lapse kasvukeskkonna mõjutamise kaudu. Selleks spetsialist:

 • nõustab vanemaid laste kasvatamise küsimustes ja pereprobleemides
 • abivajavast lapsest teada saamisel hindab viivitamata lapse abivajadust ja leiab lahendusi lapse abistamiseks
 • leiab vanemliku hoolitsuseta jäänud laste edasise elu korraldamiseks sobivaid lahendusvariante koostöös teiste spetsialistidega (võrgustikutöö)
 • täidab eestkostja ülesandeid valla eestkostel olevate laste osas
 • aitab kaasa vanematevahelisele lapsi puudutavate vaidluste lahendamisele
 • teeb osakonnajuhatajale ettepanekuid sotsiaalteenuste ja –toetuste võimaldamiseks lastele ja lastega peredele

Ametikohale ootame kandidaate, kellel on:

 • kõrgharidus pedagoogika, psühholoogia või sotsiaaltöö valdkonnas
 • sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele või valmisolek selle omandamiseks kahe aasta jooksul
 • sotsiaaltöötaja kutse puudumisel vähemalt 2-aastane lastekaitsetöö kogemus
 • vastavus avaliku teenistuse seaduse ja lastekaitseseaduse nõuetele
 • põhjalikud teadmised lastekaitsevaldkonda reguleerivatest õigusaktidest
 • eesti keele oskus kõrgtasemel
 • väga hea suuline ja kirjalik väljendusoskus
 • väga hea suhtlemisoskus, tasakaalukus, koostöövalmidus, ausus
 • usk positiivsesse Jõgeva valda ja tahe panustada selle arengusse

 

Kandideerimiseks saata motivatsioonikiri koos CVga aadressil aime.meltsas@jogeva.ee hiljemalt 12. detsembriks 2018.  Lisainfot annab sotsiaalosakonna juhataja Aime Meltsas, tel 776 6573.

 

Jõgeva Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Torma ja

Vaiatu rahvamaja kultuurijuhi ametikoha täitmiseks

Kultuurijuhi põhiülesandeks on Torma ja Vaiatu piirkonna kultuuritegevuse korraldamine ja rahvamajade sisulise tegevuse juhtimine.

Ametikohale ootame kandidaate, kellel on:

keskharidus;

kultuurivaldkonna hea tundmine;

eesti keele oskus kõrgtasemel;

väga hea koostöövõime ja oskus kaasata kogukonda;

huvi ja oskus erinevate rahastamisvõimaluste leidmiseks;

lihtsamate teksti- ja andmetöötlusprogrammide kasutamise oskus;

B-kategooria juhiload;

valmisolek paindliku tööaja tõttu töötada ka õhtustel tundidel ja nädalalõppudel.

Kandideerimiseks saata CV ja soovi korral täiendavad dokumendid aadressil ilona.piirimagi@jogeva.ee hiljemalt 17. detsembriks 2018.  Lisainfot annab kultuuritöö peaspetsialist Ilona Piirimägi, tel 529 8383.