Vabad töökohad

Lastekaitse spetsialist

Jõgeva Valla Noortekeskuse juhataja

 

 

Jõgeva Vallavalitsus kuulutab välja konkursi
lastekaitse spetsialisti ametikoha täitmiseks

 

Lastekaitse spetsialisti töö eesmärk on kindlustada lapsele seadusega tagatud õiguste kaitse ja lapse heaolu lapsevanemate toetamise ning lapse kasvukeskkonna mõjutamise kaudu.

Selleks spetsialist:

 • nõustab vanemaid laste kasvatamise küsimustes ja pereprobleemides;
 • abivajavast lapsest teada saamisel hindab viivitamata lapse abivajadust ja leiab lahendusi lapse abistamiseks;
 • leiab vanemliku hoolitsuseta jäänud laste edasise elu korraldamiseks sobivaid lahendusvariante koostöös teiste spetsialistidega (võrgustikutöö);
 • täidab eestkostja ülesandeid valla eestkostel olevate laste osas;
 • aitab kaasa vanematevahelisele lapsi puudutavate vaidluste lahendamisele;
 • teeb osakonnajuhatajale ettepanekuid sotsiaalteenuste ja –toetuste võimaldamiseks lastele ja lastega peredele.

Ametikohale ootame kandidaate, kellel on:

 • kõrgharidus pedagoogika, psühholoogia või sotsiaaltöö valdkonnas;
 • sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele või valmisolek selle omandamiseks kahe aasta jooksul;
 • sotsiaaltöötaja kutse puudumisel vähemalt 2-aastane lastekaitsetöö kogemus;
 • vastavus avaliku teenistuse seaduse ja lastekaitseseaduse nõuetele;
 • põhjalikud teadmised lastekaitsevaldkonda reguleerivatest õigusaktidest;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel;
 • väga hea suuline ja kirjalik väljendusoskus;
 • väga hea suhtlemisoskus, tasakaalukus, koostöövalmidus, ausus;
 • usk positiivsesse Jõgeva valda ja tahe panustada selle arengusse.

Lastekaitse spetsialisti ametikoht on määratud teenistustähtajaga ajutiselt äraoleva ametniku asendamiseks.

Kandideerimiseks saata motivatsioonikiri koos CVga aadressil aime.meltsas@jogeva.ee hiljemalt 30. septembriks 2019.  Lisainfot annab sotsiaalosakonna juhataja Aime Meltsas, tel 776 6573.

 

Jõgeva Vallavalitsus kuulutab välja konkursi

Jõgeva Valla Noortekeskusele juhataja leidmiseks

(asenduskoht)

 

Eeldame, et kandidaadil on:

 • kõrgharidus noorsootöö, kultuuri, sotsiaaltöö või hariduse valdkonnas
 • noortega töötamise kogemus
 • väga hea eesti keele oskus ja inglise keele oskus suhtlustasemel
 • hea suhtlemisoskus ning oskus meeskonnas töötada
 • lihtsamate teksti- ja andmetöötlusprogrammide kasutamise oskus (Word, Excel)
 •  huvi ja oskus erinevate rahastamisvõimaluste leidmiseks
 • B-kategooria juhiload

Kasuks tuleb:

 •   noorsootöötaja kutse
 • eelnev juhtimiskogemus
 • varasem projektide kirjutamise kogemus

Pakume:

 •     Puhkust 35 päeva
 •     Meeldivat töökeskkonda
 •     Täiendkoolitusel osalemist nii Eestis kui välismaal

Kandideerimiseks esitada motivatsioonikiri, avaldus ja CV  6. oktoobriks aadressil helle.kajaste@jogeva.ee.

Lisainfot annab Jõgeva Vallvalitsuse noorsootöö peaspetsialist Kaire Sakjas, tel. 5886 1856, e-post kaire.sakjas@jogeva.ee.