Vabad töökohad

Lastekaitse spetsialist

Finantsist-raamatupidaja

Noortejuht Kuremaa noortekeskuses

 

Jõgeva Vallavalitsus kuulutab välja konkursi
lastekaitse spetsialisti ametikoha täitmiseks

 

Lastekaitse spetsialisti töö eesmärk on kindlustada lapsele seadusega tagatud õiguste kaitse ja lapse heaolu lapsevanemate toetamise ning lapse kasvukeskkonna mõjutamise kaudu.

Selleks spetsialist:

 • nõustab vanemaid laste kasvatamise küsimustes ja pereprobleemides;
 • abivajavast lapsest teada saamisel hindab viivitamata lapse abivajadust ja leiab lahendusi lapse abistamiseks;
 • leiab vanemliku hoolitsuseta jäänud laste edasise elu korraldamiseks sobivaid lahendusvariante koostöös teiste spetsialistidega (võrgustikutöö);
 • täidab eestkostja ülesandeid valla eestkostel olevate laste osas;
 • aitab kaasa vanematevahelisele lapsi puudutavate vaidluste lahendamisele;
 • teeb osakonnajuhatajale ettepanekuid sotsiaalteenuste ja –toetuste võimaldamiseks lastele ja lastega peredele.

Ametikohale ootame kandidaate, kellel on:

 • kõrgharidus pedagoogika, psühholoogia või sotsiaaltöö valdkonnas;
 • sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele või valmisolek selle omandamiseks kahe aasta jooksul;
 • sotsiaaltöötaja kutse puudumisel vähemalt 2-aastane lastekaitsetöö kogemus;
 • vastavus avaliku teenistuse seaduse ja lastekaitseseaduse nõuetele;
 • põhjalikud teadmised lastekaitsevaldkonda reguleerivatest õigusaktidest;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel;
 • väga hea suuline ja kirjalik väljendusoskus;
 • väga hea suhtlemisoskus, tasakaalukus, koostöövalmidus, ausus;
 • usk positiivsesse Jõgeva valda ja tahe panustada selle arengusse.

Kandideerimiseks saata motivatsioonikiri koos CVga aadressil aime.meltsas@jogeva.ee hiljemalt 19. veebruariks 2019.  Lisainfot annab sotsiaalosakonna juhataja Aime Meltsas, tel 776 6573.

 

Jõgeva Vallavalitsus võtab teenistusse
finantsist-raamatupidaja

 

Finantsist-raamatupidaja ülesandeks on valla eelarve menetlemise protsessis osalemine, raamatupidamisarvestuse teostamine algdokumentidest aastaaruande koostamiseni Jõgeva Vallavalitsuse hallatavates asutustes ja sihtasutustes.

Nõudmised kandidaadile:

 • raamatupidamisalane haridus;
 • eelnev erialane töökogemus;
 • raamatupidamist reguleerivate õigusaktide tundmine;
 • hea arvutikasutamise oskus (Word, Excel);
 • kohusetundlikkus ja  pingetaluvus;
 • hea analüüsivõime, süsteemsus  ja täpsus;
 • hea meeskonnatöö- ja suhtlemisoskus.

Kasuks tuleb:

 • eelnev töökogemus raamatupidajana avalikus sektoris;
 • finantstarkvara Axapta kasutamisoskus.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel.

Kandideerimiseks saata motivatsioonikiri koos CVga e-posti aadressile kaja.ferschel-parn@jogeva.ee hiljemalt 22. veebruariks 2019.

 

Jõgeva Valla Noortekeskus kuulutab välja konkursi

noortejuhi leidmiseks Kuremaa noortekeskusesse (0,5 kohta)

Noortejuhi põhiülesanne on korraldada noortekeskuses avatud noorsootööd, mis toetab noorte igakülgset arengut. On võimalik tegeleda põnevate projektide ja laagrite korraldamisega.

Nõudmised kandidaadile

 • vähemalt keskharidus;
 • varasem töökogemus laste või noorte tegevuste juhendamisel;
 • eesti keele korrektne valdamine kõnes ja kirjas;
 • hea arvuti kasutamise oskus (teksti- ja tabeltöötlus, e-post ja internet);
 • isikuomadused: väga hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus, ausus ja usaldusväärsus, positiivsus ja loomingulisus

Kasuks tuleb

 • inglise keele valdamine suhtlustasandil;
 • projekti kirjutamise ja juhtimise kogemus
 • laagrikasvataja osakutse
 • isikliku sõiduauto kasutamise võimalus

Asutus pakub

 • võimalusi eneseteostamiseks
 • erialaseid koolitusi
 • rutiinivaba tööd ja paindlikku töögraafikut
 • meeldivat meeskonda ja ühisüritusi

Lisainfo

Kandideerimiseks palume saata motivatsioonikiri koos CVga hiljemalt 28. veebruar 2019 aadressil: riin.juurma@jogeva.ee.

Tööleasumise aeg: niipea kui võimalik

Lisainfot jagab Jõgeva Valla Noortekeskuse juhataja Riin Juurma tel. 5345 3565