Volikogu istungid ja õigusaktid

6/28/19


Volikogu istungid toimuvad üldjuhul üks kord kuus, kui volikogu ei otsusta teisiti. Juulis ja augustis üldjuhul istungeid ei toimu.


2019. aasta teise poolaasta volikogu istungid: 22. august, 26. september (vajadusel), 10. oktoober, 31. oktoober, 14. november, 19. detsember.


Volikogu õigusaktide eelnõud

Volikogu istungite protokollid
Volikogu määrused
Volikogu otsused

Author: MAIRE KASVANDIK