28/08/18

Jõgeva valla arengukava 20182028 projekti avalikustamine toimub 27. august–19. september 2018. Lisaks kodulehele saab dokumendiga tutvuda vallamajas Suur  5 Jõgeva linnas, Palamuse ja Torma teenuskeskuses ning raamatukogudes. 

Ettepanekuid arengukava eelnõu kohta saab esitada kuni 19. septembrini 2018 vallavalitsuse kantseleisse ja teenuskeskustesse või e-posti aadressile info@jogeva.ee.

Arengukava projekti avalikud arutelud toimuvad:

13. septembril 2018 – Vaiatu rahvamajas
17. septembril 2018 – Siimusti LAK saalis
18. septembril 2018 – Palamuse rahvamajas
19. septembril 2018 – Jõgeval Betti Alveri muuseumis

Avalike arutelude algusaeg on kell 17.30.

 

Lähemalt saab infot arengu- ja planeeringuosakonnast:

Triin Pärsim, 776 6536, triin.parsim@jogeva.ee

Erki Teder, 776 6508, erki.teder@jogeva.ee

Reelika Kivimurd, 776 2447, reelika.kivimurd@jogeva.ee