Hanked

17/02/18

Täpsemat infot Jõgeva Vallavalitsuse algatatud ja läbiviidud lihthanke piirmäära ületavate hangete kohta saad riigihangete registrist. Sisesta hanke otsingus väljal hankija – Jõgeva Vallavalitsus. Teised väljad võid täita vastavalt vajadusele.

Jõgeva valla veebilehelt leiad hanketeateid kahest kohast. Ehituse ja planeerimisega seonduvad hanketeated leiad Ehitus ja planeerimine valdkonna Hanked lehelt. Kõik hanketeated koos leiad Juhtimine > Hanked lehelt. Täitmisel ja täidetud hankeid näed Hanketeadete arhiiv lehelt. Lisaks võid tellida hangeteadete kohta ka RSS infovoo.

Author: VEIGO MANDRE

Hanketeated

Jõgeva linn, Rohu 10, koolihoone võimla suitsuluukide, välisukse ja välistrepi ehitamine

Jõgeva Vallavalitsus kuulutab välja hanke Jõgeva linn, Rohu 10, koolihoone võimla suitsuluukide, välisukse ja välistrepi ehitamiseks (töö teostamise aeg 29.10-10.12.2018).

Pakkumus tuleb esitada eesti keeles ja pakkumuse maksumuses tuleb eraldi näidata suitsuluukide, välisukse ja trepi maksumus ning esitada ka kogumaksumus, milles sisalduvad kõik käesoleva hanke eesmärgi täitmiseks vajalikud kulud (materjalid, tööjõukulud, dokumenteerimine, üldkulud, jms).

Hanke eeldatav maksumus on 16 000 eurot (ilma käibemaksuta).

Pakkumus esitada Jõgeva valla kontakt e-posti aadressile info@jogeva.ee

Täiendav info arenduse peaspetsialist Erki Teder, tel 528 3184

Hankija lisab täiendavana info hoone automaatika projekti osa tuleohutuse osa materjale.

Ühtlasi pikendab hankija pakkumuste esitamise tähtaega ja määrab uueks tähtajaks 25.10 kell 16.00.

Hankedokumendid leiate alljärgnevalt.