Ehituse ja planeerimise hanketeated

Jõgeva valla jäätmejaama ja kogumiskohtade haldamine 2019-2020

Hanke viitenumber: 202597

Hanke nimetus: Jõgeva valla jäätmejaama ja kogumiskohtade haldamine
2019-2020
 

HANKIJA NIMI JA AADRESSID: Jõgeva Vallavalitsus, Suur tn 5, 48306, Jõgeva vald, Eesti Kontaktisik: Janis Käär Tel.: +372 53062020 E-post: janis.kaar@jogeva.ee Veebiaadress (URL): http://www.jõgeva.ee (http://www.jõgeva.ee)

Hankedokumendid on kättesaadavad: tasuta
 
Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1528715/general-info
 
Lühikirjeldus: Jõgeva vallale kuuluva jäätmejaama (Toominga tn 32, Jõgeva
linn) ning Palamuse (Jäätmejaama kinnistul, Palamuse alevik), Vaimastvere
(Vaimastvere remondiruum kinnistul, Vaimastvere küla), Laiuse (Siniallika
tee 5, Laiuse alevik), Siimusti (Kaave tee 5a, Siimusti alevik) ja Jõgeva
aleviku (Poe tn 2a, Jõgeva alevik) jäätmekogumiskohtade haldamisteenuse
ostmine aastatel 2019-2020.
 
Eeldatav maksumus: 40 000,00 EUR
 
Põhiline teostamise koht: Jõgeva vald, Jõgevamaa
 
Hindamiskriteeriumid: Madalaim hind
 
Hankemenetluse liik: Lihthange
 
Pakkumuste laekumise tähtaeg: 26.11.2018 11:00

 


Jõgeva põhikooli võimla suitsuluukide, välisukse ja välistrepi ehitamine

Jõgeva Vallavalitsus kuulutab välja hanke koolihoone (Rohu 10 Jõgeva linn) võimla suitsuluukide, välisukse ja välistrepi ehitamiseks (töö teostamise aeg 12.11.2018 -21.01.2019).

Hanke eeldatav maksumus on 20 000 eurot (ilma käibemaksuta).

Pakkumus esitada hiljemalt 7.11.2018 kell 9.00 Jõgeva valla üldkontakt e-posti aadressile info@jogeva.ee

Täiendav info arenduse peaspetsialist Erki Teder, tel 528 3184

Hankedokumendid leiate alljärgnevalt.


Jõgeva linn, Rohu 10, koolihoone võimla suitsuluukide, välisukse ja välistrepi ehitamine

Jõgeva Vallavalitsus kuulutab välja hanke Jõgeva linn, Rohu 10, koolihoone võimla suitsuluukide, välisukse ja välistrepi ehitamiseks (töö teostamise aeg 29.10-10.12.2018).

Pakkumus tuleb esitada eesti keeles ja pakkumuse maksumuses tuleb eraldi näidata suitsuluukide, välisukse ja trepi maksumus ning esitada ka kogumaksumus, milles sisalduvad kõik käesoleva hanke eesmärgi täitmiseks vajalikud kulud (materjalid, tööjõukulud, dokumenteerimine, üldkulud, jms).

Hanke eeldatav maksumus on 16 000 eurot (ilma käibemaksuta).

Pakkumus esitada Jõgeva valla kontakt e-posti aadressile info@jogeva.ee

Täiendav info arenduse peaspetsialist Erki Teder, tel 528 3184

Hankija lisab täiendavana info hoone automaatika projekti osa tuleohutuse osa materjale.

Ühtlasi pikendab hankija pakkumuste esitamise tähtaega ja määrab uueks tähtajaks 25.10 kell 16.00.

Hankedokumendid leiate alljärgnevalt.


Hanked

17/02/18

Täpsemat infot Jõgeva Vallavalitsuse algatatud ja läbiviidud lihthanke piirmäära ületavate hangete kohta saad riigihangete registrist. Sisesta hanke otsingus väljal hankija – Jõgeva Vallavalitsus. Teised väljad võid täita vastavalt vajadusele.

Jõgeva valla veebilehelt leiad hanketeateid kahest kohast. Ehituse ja planeerimisega seonduvad hanketeated leiad Ehitus ja planeerimine valdkonna Hanked lehelt. Kõik hanketeated koos leiad Juhtimine > Hanked lehelt. Täitmisel ja täidetud hankeid näed Hanketeadete arhiiv lehelt. Lisaks võid tellida hangeteadete kohta ka RSS infovoo.

Author: VEIGO MANDRE

2018. aasta hankeplaan

23/10/18
Author: JANIS KÄÄR