Ehituse ja planeerimise hanketeated

Sadala Kooli sõimerühma ehitustööd

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Sadala Kooli sõimerühma ehitustööd".

Hanke eesmärk on leida töövõtja, kes oma kompetentsuse ja kogemusega  aitaks realiseerida püstitatud eesmärki Sadala Põhikooli sõimerühma ruumide välja ehitamisel, aadressil Kooli tn 8, Sadala alevik, Jõgeva vald.

Tellija eesmärgiks on Jõgeva vallas Sadala alevikus Kooli tn 8 asuva Sadala Põhikooli 1. korrusel asuvatesse ruumidesse  tuleb välja ehitada lasteaia sõimerühma ruumid vastavalt Sirje Projektbüroo OÜ projektile nr 201827, hankedokumentidele ja töövõtja esitatud pakkumusele.

Pakkumus peab vastama tehnilises kirjelduses ning pakkumuse maksumuse tabelis toodud nõuetele.

Pakkumus peab vastama kvalifitseerimise ja vastavustingimustele.

Pakkuja peab olema registreeritud oma asukohamaa äriregistris, kui see tuleneb pakkuja asukohamaa seadustest. Pakkuja, kes peab oma asukohamaa seaduste kohaselt olema registreeritud äriregistris, esitab sellekohase kehtiva registritunnistuse või kehtiva koopia vastavast registritunnistusest. Pakkuja, kelle asukohamaaks on Eesti, ei pea äriregistris registreerituse kohta registritunnistust ega selle koopiat esitama.

Kuna tegemist ehitustööga, siis pakkujal peab olema Majandustegevuse Registris registreering tegevusala „Ehitamine" tegevusala liik: „üldehituslik ehitamine". Registreeringu puudumisel pakkuja ei kvalifitseeru ja pakkumust ei hinnata. Registreeringu olemasolu kontrollib hankija registrist.

Pakkuja kinnitab, et tal ei esine Riigihangete seaduse § 95 lg 1 alusel nimetatud hankemenetlusest kõrvaldamise aluseid. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse vastavate asjaolude puudumise kohta.

Pakkumus peab olema allkirjastatud digitaalselt pakkuja esindusõigust omava isiku poolt.

Hankija sõlmib hankelepingu madalaima pakkumuse teinud pakkujaga.

Juhul, kui pakkumus ületab finantseerimise võimaluse, jätab tellija endale õiguse lükata tagasi kõik pakkumused või peab vajadusel pakkujatega läbirääkimisi.

Pakkuja kohustus on eelnevalt hoonega tutvumine kontakteerudes ehituse peaspetsialisti Andres Haagen`iga tel. 516 5337, e-post: andres.haagen@jogeva.ee. Aeg objektiga tutvumiseks tuleb kokku leppida vähemalt üks tööpäev enne kokkulepitud aega.

Hinnapakkumus (Lisa 2) esitada hiljemalt 03.04.2019. a kell 13.00 e-postiga aadressil: info@jogeva.ee märksõnaga „Sadala Kooli sõimerühma ehitustööd".

Riigihanke eest vastutavaks isikuks on Jõgeva Vallavalitsuse hankespetsialist Janis Käär, tel: 776 6544 või 5306 2020; e-post: janis.kaar@jogeva.ee .

Täpsemad hanke juhised kirjeldatud hankedokumentides (manuses).


Luua küla jalg-ja jalgrattatee rajamine

Hanke viitenumber: 206367
Hanke nimetus: Luua küla jalg-ja jalgrattatee rajamine
Hankija: Jõgeva Vallavalitsus, Suur tn 5, 48306, Jõgeva vald, Eesti
Kontaktisik: Janis Käär Tel.: +372 53062020 E-post: janis.kaar@jogeva.ee
Veebiaadress (URL): http://www.jõgeva.ee
Hankedokumendid on kättesaadavad: tasuta
Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1556901/general-info
CPV kood:
45233162-2 Jalgrattateede ehitustööd
45233161-5 Jalgteede ehitustööd
Lepingu liik: Ehitustööd
Lühikirjeldus: Käesoleva riigihanke objektiks on Jõgeva vallas Luua külas jalg- ja jalgrattatee ehitamine vastavalt Palmpro OÜ ja Teede Kavand OÜ poolt koostatud põhiprojektile „Luua valgustatud jalgratta- ja jalgtee ehitusprojekt", töö nr 168.
Hankeleping on jaotatud osadeks: Ei
Põhiline teostamise koht: Jõgeva vald, Luua küla
Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus: Kestus kuudes: 5
Hankemenetluse liik: Avatud hankemenetlus
Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 8.04.2019 11:00
 

Jõgeva vallavalitsus tunnistab kehtetuks hankemenetluse Jõgeva põhikoolile ruloode soetamiseks

Jõgeva vallavalitsus tunnistab kehtetuks hankemenetluse Jõgeva Põhikooli koolihoone ja linnaraamatukogu hoone ruloode soetamiseks seoses vajadusega hanke alusdokumente muuta. Uue hanke ruloode soetamiseks kuulutame välja märtsikuu jooksul. Informeerime uue hanke väljakuulutamisest kõiki pakkujaid, kes on käesoleva hankemenetluse raames jõudnud pakkumuse juba esitada.

Allolev hanketeade on kehtetu.

Jõgeva vallavalitsus kuulutab välja hanke Jõgeva põhikoolile ruloode soetamiseks. Pakkumused tuleb esitada 28. veebruariks.

Täpsemad tingimused ja töö maht on kirjeldatud hanke alusdokumentides.

Täiendav info: Erki Teder, 528 3184


Hanked

30/01/19

Täpsemat infot Jõgeva Vallavalitsuse algatatud ja läbiviidud lihthanke piirmäära ületavate hangete kohta saad riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/. Sisesta hanke otsingus väljal hankija – Jõgeva Vallavalitsus. Teised väljad võid täita vastavalt vajadusele.

Jõgeva valla veebilehelt leiad hanketeateid kahest kohast. Ehituse ja planeerimisega seonduvad hanketeated leiad Ehitus ja planeerimine valdkonna Hanked lehelt. Kõik hanketeated koos leiad Juhtimine > Hanked lehelt. Täitmisel ja täidetud hankeid näed Hanketeadete arhiiv lehelt. Lisaks võid tellida hangeteadete kohta ka RSS infovoo.

Author: JANIS KÄÄR

2019. aasta hankeplaan

21/03/19
Author: JANIS KÄÄR