Lapsehoiuteenus

06/03/19

 

Lapsehoiuteenuse eesmärk on toetada last kasvatava isiku toimetulekut või töötamist või vähendada lapse erivajadusest tulenevat hoolduskoormust.

Teenust osutatakse raske ja sügava puudega lastele ning  sotsiaalosakond hindab lapsehoiuteenuse vajadust individuaalselt. Lapsehoiuteenust osutatakse lastele, et toetada last kasvatava isiku toimetulekut või töötamist või vähendada lapse erivajadusest tulenevat hoolduskoormust.

Teenuse määramise otsustab sotsiaalosakond hiljemalt kümne tööpäeva jooksul taotluse vastuvõtmisest või teenuse taotlemiseks vajaliku viimase dokumendi saamise päevast.

 

Õigusakt

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Jõgeva vallas

 

Kontaktisik

Eve Viks, eve.viks@jogeva.ee, 776 6523

 

Loe lisaks:

Koolieelse lasteasutuse seadus § 10 lõige 1

 

 

 

Author: HELIKA SÕBER