Matusetoetus

20/03/18

Matusetoetus on ühekordne toetus, mida makstakse rahvastikuregistrisse Jõgeva valla elanikuna kantud inimese surma korral matuse korraldamise kulude katmiseks isikule, kes kannab matuse korraldamisega seotud kulud.

Matusetoetuse maksmise aluseks on matusekulude kandja poolt vallavalitsusele surma registreerimisest kolme kuu jooksul esitatud taotlus, milles on märgitud taotleja nimi, elukoht, kontakttelefon ja arvelduskonto number.

Matusetoetuse suurus on 450 eurot.

 

Otsuse toetuse määramise või määramata jätmise kohta teeb sotsiaalosakond kümne tööpäeva jooksul alates toetuse taotlemiseks vajaliku viimase dokumendi saamise päevast või dokumendi esitamise tähtpäevast.
Toetus kantakse viie tööpäeva jooksul pärast toetuse määramist taotleja arvelduskontole või makstakse välja sularahas.

 

Õigusakt

Jõgeva valla sotsiaaltoetuste andmise tingimused ja kord

 

Vajaminevad dokumendid

  1. taotlus;
  2. Eesti perekonnaseisuasutuses registreeritud surma tõendi koopia

 

Kontaktisik

Sotsiaaltöö peaspetsialist Luule Palmiste, luule.palmiste@jogeva.ee, tel 776 6585

 

 

Author: HELIKA SÕBER