Sünnitoetus

17/04/18

Sünnitoetus määratakse lapse vanemale kui laps on rahvastikuregistri andmetel Jõgeva valla elanik sünnist alates ja elab toetuse taotlejaga samal aadressil.

Sünnitoetuse taotluse võib esitada kolme kuu jooksul lapse sündimise päevast arvates ja lapse üheaastaseks saamisel.

Sünnitoetuse suurus on 600 eurot, mida makstakse järgmiselt:

  1. 300 eurot pärast lapse sündi
  2. 300 eurot pärast lapse üheaastaseks saamist tingimusel, et laps ja tema üks vanematest või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel katkematult olnud Jõgeva valla elanik alates lapse sünnist kuni lapse üheaastaseks saamiseni.

Mitmike sünni puhul makstakse sünnitoetust kehtestatud määras igale lapsele.

 

Otsuse toetuse määramise või määramata jätmise kohta teeb sotsiaalosakond kümne tööpäeva jooksul alates toetuse taotlemiseks vajaliku viimase dokumendi saamise päevast või dokumendi esitamise tähtpäevast.
Toetus kantakse viie tööpäeva jooksul pärast toetuse määramist taotleja arvelduskontole või makstakse välja sularahas

 

Õigusaktid

Jõgeva valla sotsiaaltoetuste andmise tingimused ja kord

 

Vajaminevad dokumendid

  1. taotlus;
  2. sünnitõendi koopia

 

Kontaktisik

Sotsiaaltöö peaspetsialist Luule Palmiste, luule.palmiste@jogeva.ee, tel 776 6585

 

 

Author: HELIKA SÕBER