Talihooldusest tänavatel ja teedel

PALAMUSE JA KAAREPERE PIIRKOND

Palamuse aleviku pargi- ja kõnniteedel, koolimaja ja vallamaja juures ning Palamuse valla hallata olevatel teedel Luua külakeskuses teostab talihooldust OÜ POP& HALJASTUS (Jaak Rillo, tel 516 2493)

 

JÕGEVA LINN

Jõgeva linna tänavate, kõnniteede ja parklate aastaringseid hooldustöid teostab alates

1. jaanuarist 2015.a OÜ N&V, kontakttelefon 5330 5631.

Jõgeva linna kaardil on märgitud tänavate seisunditasemed: sinisega kolmas tase, rohelisega teine tase. Kõnniteed kuuluvad kõik kolmanda taseme alla, mille puhastamiseks on aega lumesaju korral ja libedustõrjeks kuni 8 tundi.

 

JÕGEVA VALD

Jõgeva vallas osutatakse teede hooldust ja taliteenistust kohalike maanteede nimekirja võetud üldkasutatavatel teedel ja avaliku kasutamise lepingute alusel erateedel. Teised erateede omanikud võivad lumetõrje tööde tellimiseks pöörduda oma piirkonnas tegutseva teehooldusettevõtte poole.

Jõgeva valla teedel taliteenistust korraldavad ettevõtted, vastutavad isikud ja kontaktandmed:

 PIIRKOND

 TEID HOOLDAV ETTEVÕTE

 VASTUTAV ISIK

 KONTAKTTELEFON

 Jõgeva

 AS Kuremaa Enveko

 Matti Tsahkna

 507 7629

 Kuremaa

 AS Kuremaa Enveko

 Matti Tsahkna

 507 7629

 Laiuse

 AS Kuremaa Enveko

 Matti Tsahkna

 507 7629

 Siimusti

 Merelen OÜ

 Ain Viik

 505 1616

 Vaimastvere

 OÜ Moreen

 Arvi Spelman

 520 0933

Jõgeva valda läbivatel riigimaanteedel teostab hooldetöid AS Teede REV 2. Ettevõtte infotelefon on 586 6790. Maanteeameti maanteeinfo telefon on 1510.

Lumetõrje algab enamkasutatavatelt, suurema liiklusintensiivsusega teedelt, seetõttu ootame liiklejatelt mõistvat suhtumist ning kannatlikku meelt.