Esmaspäev, 10. detsember Teise advendi tähistamine Jõgeva aleviku lasteaias Kell 10.00 toimub C. R. Jakobsoni nim Torma põhikooli lasteaias jõululaat Kell 13.00 tutvutakse C. R. Jakobsoni nim Torma põhikooli lasteaias e-lasteaia süsteemiga Eliis Kell 12.00  algab...

Nädala eelinfo: 10.12.–17.12.18 sündmused Jõgeva vallas

Esmaspäev, 10. detsember Teise advendi tähistamine Jõgeva aleviku lasteaias Kell 10.00 toimub C. R. Jakobsoni nim Torma põhikooli lasteaias jõululaat Kell 13.00 tutvutakse C....

Jõgeva vallavolikogu kehtestas tänavu veebruaris vastava määrusega spordi toetamise korra Jõgeva vallas. Volikogu 22. novembri istungil otsustati sellesse sisse viia muudatused, et toetussüsteem saaks otstarbekam ja selgem. Nagu abivallavanem Arvo Sakjas volikogu istungil selgitas, oli...

Spordi toetamise korda muudeti otstarbekamaks

Jõgeva vallavolikogu kehtestas tänavu veebruaris vastava määrusega spordi toetamise korra Jõgeva vallas. Volikogu 22. novembri istungil otsustati sellesse sisse viia muudatused, et toetussüsteem...

Jõgeva Vallavalitsus kuulutab välja hanke „Jõgeva linn, Rohu 10, koolihoone aula ja võimla ehitustööd". Hanke sisuks on olemasolevasse võimlasse suitsuluukide ja uue välisukse ehitamine, aulasse uue lava projekteerimine ja ehitamine ning uute laevalgustite paigaldamine. Töö teostamise...

Hanketeade: Jõgeva linn, Rohu 10, koolihoone aula ja võimla ehitustööd

Jõgeva Vallavalitsus kuulutab välja hanke „Jõgeva linn, Rohu 10, koolihoone aula ja võimla ehitustööd". Hanke sisuks on olemasolevasse võimlasse suitsuluukide ja uue välisukse ehitamine,...

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ kutsub hajaasustuspiirkondades elavaid inimesi osalema uuringus, mille eesmärgiks on joogiveesüsteemide kohta info kogumine. Joogivee kvaliteedi määramiseks on proove kavas võtta 1 000 omaveevärgist. Inimestele palutakse teada anda oma soovist uuringuga...

Hajaasustuse elanikel palutakse osaleda joogivee kvaliteedi alases uuringus

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ kutsub hajaasustuspiirkondades elavaid inimesi osalema uuringus, mille eesmärgiks on joogiveesüsteemide kohta info kogumine. Joogivee kvaliteedi määramiseks...

Teisipäev, 4. detsember Kell 16.00 süüdatakse Jõgeva linnaraamatukogu akende all küünalad HIVi ja AIDSi ohvrite mälestuseks. Järgneb vestlusring raamatukogus.   Kolmapäev, 5. detsember Kell 17.30 saab Jõgeva kultuurikeskuse kinos vaadata animafilmi „Elliot, kõige...

Nädala eelinfo: 03.12.–10.12.18 sündmused Jõgeva vallas

Teisipäev, 4. detsember Kell 16.00 süüdatakse Jõgeva linnaraamatukogu akende all küünalad HIVi ja AIDSi ohvrite mälestuseks. Järgneb vestlusring raamatukogus.   Kolmapäev,...

Aasta lõpuni saab Jõgeva valla jäätmekogumiskohtadesse ja Jõgeva linna jäätmejaama viia järgmisi eelsorteeritud jäätmeid : Vaimastvere, Siimusti, Kuremaa, Laiuse ja Jõgeva alevik:  ohtlikud jäätmed (Laiuse ja Kuremaa alevikus), metallijäätmed, pakendijäätmed, paberi– ja...

Muudatused jäätmevaldkonnas

Aasta lõpuni saab Jõgeva valla jäätmekogumiskohtadesse ja Jõgeva linna jäätmejaama viia järgmisi eelsorteeritud jäätmeid : Vaimastvere, Siimusti, Kuremaa, Laiuse ja Jõgeva alevik: ...

MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus korraldas vastavalt jäätmeseadusele endise Jõgeva valla ning Palamuse ja Torma piirkondade esindajana korraldatud jäätmeveo riigihanke, mille tulemusena on Ragn-Sells AS-le omistatud jäätmeveo ainuõigus segaolmejäätmete kogumiseks ja vedamiseks...

Teavitus korraldatud jäätmeveo hinnamuutustest alates 1. jaanuarist 2019 endise Jõgeva valla, Palamuse valla, Torma valla ja Saduküla ning Kaave küla jäätmeveopiirkonnas

MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus korraldas vastavalt jäätmeseadusele endise Jõgeva valla ning Palamuse ja Torma piirkondade esindajana korraldatud jäätmeveo riigihanke, mille...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 09.01.2019. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt aadressiga: www.maaamet.ee .

09.01.2019 toimub avalik kirjalik enampakkumine riigivara võõrandamiseks Jõgeva maakonnas

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 09.01.2019. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti...

Möödunud nädalavahetusel peeti Helsingis traditsioonilist Mardilaata. Traditsioonilisel eesti kultuuri festivalil, mis sai Tuglase seltsi korraldusel teoks juba 35. korda, olid seekord peakülaliste staatuses Peipsimaa ja Vooremaa, mida aitasid teiste hulgas tutvustada Jõgeva valla...

Mardilaat pakkus hea võimaluse Voore- ja Peipsimaad tutvustada

Möödunud nädalavahetusel peeti Helsingis traditsioonilist Mardilaata. Traditsioonilisel eesti kultuuri festivalil, mis sai Tuglase seltsi korraldusel teoks juba 35. korda, olid seekord...

Jõgeva vallavolikogu kehtestas oma 22. novembri istungil Jõgeva valla eelarvestrateegia aastateks 2018–2022. Eelarvestrateegia abil planeeritakse finantsvahendid, mida on vaja valla arengukavas püstitatud eesmärkide täitmiseks. Strateegia on koostatud vastavalt kohaliku omavalitsuse...

Vallavolikogu kiitis heaks eelarvestrateegia

Jõgeva vallavolikogu kehtestas oma 22. novembri istungil Jõgeva valla eelarvestrateegia aastateks 2018–2022. Eelarvestrateegia abil planeeritakse finantsvahendid, mida on vaja valla arengukavas...

Lähenev talv toob kaasa lume, teed peavad aga ka talvistes oludes sõidetavad olema. Jõgeva vallas on vallateid ümmarguselt 400 km. Kui Jõgeva vallakodanikul on seoses lumetõrjega küsimusi või probleeme, tuleb pööruda piirkonna teenusepakkuja poole.  ...

TALV TOOB HOOLDUSMASINAD TEEDELE

Lähenev talv toob kaasa lume, teed peavad aga ka talvistes oludes sõidetavad olema. Jõgeva vallas on vallateid ümmarguselt 400 km. Kui Jõgeva vallakodanikul on seoses lumetõrjega küsimusi või...

Jõgeva vallavolikogu võttis oma 22. novembri istungil vastu valla arengukava aastateks 2018–2028. Arengukava olemasolu nõuab seadus, ent see on ka oluline alusdokument, mis aitab tagada valla tasakaalustatud ja jätkusuutliku arengu, arvestades ühinenud valla arengueeldusi ja eripärasid. ...

Volikogu võttis vastu valla arengukava

Jõgeva vallavolikogu võttis oma 22. novembri istungil vastu valla arengukava aastateks 2018–2028. Arengukava olemasolu nõuab seadus, ent see on ka oluline alusdokument, mis aitab tagada valla...

Esmaspäev, 26. november Kell 12.00 on Jõgeva kultuurikeskuse lõunakinos Eesti film „Õigus õnnele". Pääse: 2,5 €, pensionärile ja õpilasele 2 €, perepilet 5 €. Kell 16.00 toimuvad Jõgeva spordikeskuses tasuta tantsukoolitused noortele: kell 16.00 break, 17.00 hip-hop, 18.00 vogue....

Nädala eelinfo: 26.11.–03.12.18 sündmused Jõgeva vallas

Esmaspäev, 26. november Kell 12.00 on Jõgeva kultuurikeskuse lõunakinos Eesti film „Õigus õnnele". Pääse: 2,5 €, pensionärile ja õpilasele 2 €, perepilet 5 €. Kell 16.00 toimuvad...

Jõgeva vallavalitsus korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise Jõgeva linnas Estakaadi tn 1a asuvate 1. korruse äriruumide nr 1 ja 2 (pindala 15,29 m²) kasutusse andmiseks kolmeks aastaks äripinnana. Kirjalik pakkumine tuleb esitada 11. detsembriks kella 9.00 Jõgeva vallavalitsuse...

Jõgeva vallavalitsus korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise Jõgeva linnas Estakaadi tn 1a asuvate 1. korruse äriruumidele

Jõgeva vallavalitsus korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise Jõgeva linnas Estakaadi tn 1a asuvate 1. korruse äriruumide nr 1 ja 2 (pindala 15,29 m²) kasutusse andmiseks kolmeks aastaks...

Jõgeva vallavalitsus korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise Jõgeva linnas Suur tn 5 asuvate 1. korruse äriruumide nr 79 (pindala 23,9 m²) ja 80 (pindala 63,1 m²) kasutusse andmiseks viieks aastaks kaubandus- või büroopinnana. Kirjalik pakkumine tuleb esitada 11. detsembriks kella 9.00...

Jõgeva vallavalitsus korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise Jõgeva linnas Suur tn 5 asuvate 1. korruse äriruumidele

Jõgeva vallavalitsus korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise Jõgeva linnas Suur tn 5 asuvate 1. korruse äriruumide nr 79 (pindala 23,9 m²) ja 80 (pindala 63,1 m²) kasutusse andmiseks viieks...

Jõgeva vallavolikogu eilse istungi alguses andis kuremaalane Jüri Koppel volikogu esimehele üle 79 inimese allkirjadega protestikirja Kuremaa jäätmekogumisplatsi sulgemise vastu. Kirja üleandja märkis, et kaks korda kuus avatud olev jäätmekogumisplats (Koppel rääkis küll jäätmejaamast, ent...

Kuremaale jääb jäätmekogumisplats alles

Jõgeva vallavolikogu eilse istungi alguses andis kuremaalane Jüri Koppel volikogu esimehele üle 79 inimese allkirjadega protestikirja Kuremaa jäätmekogumisplatsi sulgemise vastu. Kirja üleandja...

Jõgeva Vallavalitsus teavitab lähtuvalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 41 lg 1 punkt 2 ja 47 lg 4 AS Utilitas Eesti (registrikood 10419088, aadress Punane 36, 13619 Tallinn) õhusaasteloa muutmise taotluse saamisest. Ettevõtte käitis asub Aia tn 50, Jõgeva linn, 48304 Jõgeva vald...

Õhusaasteloa nr L.ÕV/323401 muutmise taotluse saamise teade

Jõgeva Vallavalitsus teavitab lähtuvalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 41 lg 1 punkt 2 ja 47 lg 4 AS Utilitas Eesti (registrikood 10419088, aadress Punane 36, 13619 Tallinn) õhusaasteloa...

24. ja 25. novembril toimub Soome suurim Eesti kultuuri festival Martin markkinat, mis annab suurepärase võimaluse oma piirkonda ja tegevusi laiemalt presenteerida. Sel aastal on tähelepanu keskmes Peipsimaa ja Vooremaa. Sel nädalavahetusel 35. korda toimuv Mardilaat (Martin markkinat)...

Peipsimaa ja Vooremaa kolivad nädalalõpuks Helsingisse

24. ja 25. novembril toimub Soome suurim Eesti kultuuri festival Martin markkinat, mis annab suurepärase võimaluse oma piirkonda ja tegevusi laiemalt presenteerida. Sel aastal on tähelepanu...

Homme, 23. novembril, algavad Jõgeval XXVI Betti Alverile pühendatud luulepäevad „Tähetund", mille motoks on „Luuletajad kõnnivad kahekesi läbi unede ulgumerise ao". 18 Jõgeva kultuurikeskuses etendatavat luulelavastust on koostatud Doris Kareva ja/või Jaan Kaplinski loomingu põhjal ning neid...

Noored luulehuvilised kogunevad taas Jõgevale

Homme, 23. novembril, algavad Jõgeval XXVI Betti Alverile pühendatud luulepäevad „Tähetund", mille motoks on „Luuletajad kõnnivad kahekesi läbi unede ulgumerise ao". 18 Jõgeva kultuurikeskuses...

Showing 1 - 20 of 351 results.
Items per Page 20
of 18