Vabad töökohad

Lastekaitse spetsialist

Vaimastvere noortekeskuse noortejuht

Jõgeva aleviku noortekeskuse noortejuht

Jõgeva spordikooli direktor

 

Jõgeva Vallavalitsus kuulutab välja konkursi
lastekaitse spetsialisti ametikoha täitmiseks

 

Lastekaitse spetsialisti töö eesmärk on kindlustada lapsele seadusega tagatud õiguste kaitse ja lapse heaolu lapsevanemate toetamise ning lapse kasvukeskkonna mõjutamise kaudu.

Selleks spetsialist:

 • nõustab vanemaid laste kasvatamise küsimustes ja pereprobleemides;
 • abivajavast lapsest teada saamisel hindab viivitamata lapse abivajadust ja leiab lahendusi lapse abistamiseks;
 • leiab vanemliku hoolitsuseta jäänud laste edasise elu korraldamiseks sobivaid lahendusvariante koostöös teiste spetsialistidega (võrgustikutöö);
 • täidab eestkostja ülesandeid valla eestkostel olevate laste osas;
 • aitab kaasa vanematevahelisele lapsi puudutavate vaidluste lahendamisele;
 • teeb osakonnajuhatajale ettepanekuid sotsiaalteenuste ja –toetuste võimaldamiseks lastele ja lastega peredele.

Ametikohale ootame kandidaate, kellel on:

 • kõrgharidus pedagoogika, psühholoogia või sotsiaaltöö valdkonnas;
 • sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele või valmisolek selle omandamiseks kahe aasta jooksul;
 • sotsiaaltöötaja kutse puudumisel vähemalt 2-aastane lastekaitsetöö kogemus;
 • vastavus avaliku teenistuse seaduse ja lastekaitseseaduse nõuetele;
 • põhjalikud teadmised lastekaitsevaldkonda reguleerivatest õigusaktidest;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel;
 • väga hea suuline ja kirjalik väljendusoskus;
 • väga hea suhtlemisoskus, tasakaalukus, koostöövalmidus, ausus;
 • usk positiivsesse Jõgeva valda ja tahe panustada selle arengusse.

Lastekaitse spetsialisti ametikoht on määratud teenistustähtajaga ajutiselt äraoleva ametniku asendamiseks.

Kandideerimiseks saata motivatsioonikiri koos CVga aadressil aime.meltsas@jogeva.ee hiljemalt 30. augustiks 2019.  Lisainfot annab sotsiaalosakonna juhataja Aime Meltsas, tel 776 6573.

 

Jõgeva Valla Noortekeskus kuulutub välja konkursi noortejuhi leidmiseks Vaimastvere Noortekeskusesse lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendamiseks (0,5 kohta)

Noortejuhi põhiülesanne on korraldada noortekeskuses avatud noorsootööd, mis toetab noorte igakülgset arengut. On võimalik tegeleda põnevate projektide ja laagrite korraldamisega.

Nõudmised kandidaadile

 • vähemalt keskharidus;
 • varasem töökogemus laste või noorte tegevuste juhendamisel;
 • eesti keele korrektne valdamine kõnes ja kirjas;
 • hea arvuti kasutamise oskus (teksti- ja tabeltöötlus, e-post ja internet);
 • isikuomadused: väga hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus, ausus ja usaldusväärsus, positiivsus ja loomingulisus

Kasuks tuleb

 • inglise keele valdamine suhtlustasandil;
 • projekti kirjutamise ja juhtimise kogemus
 • laagrikasvataja osakutse
 • isikliku sõiduauto kasutamise võimalus

Asutus pakub

 • võimalusi eneseteostamiseks
 • erialaseid koolitusi
 • rutiinivaba tööd ja paindlikku töögraafikut
 • meeldivat meeskonda ja ühisüritusi
 • tähtajalist töölepingut (lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendamine)

Lisainfo

Kandideerimiseks palume saata motivatsioonikiri koos CVga hiljemalt 6. september 2019 aadressil riin.juurma@jogeva.ee

Tööleasumise aeg: niipea kui võimalik

Lisainfot jagab Jõgeva Valla Noortekeskuse juhataja Riin Juurma tel. 5345 3565

 

Jõgeva Valla Noortekeskus kuulutub välja konkursi noortejuhi leidmiseks Jõgeva aleviku noortekeskusesse (0,5 kohta)

Noortejuhi põhiülesanne on korraldada noortekeskuses avatud noorsootööd, mis toetab noorte igakülgset arengut. On võimalik tegeleda põnevate projektide ja laagrite korraldamisega.

Nõudmised kandidaadile

 • vähemalt keskharidus;
 • varasem töökogemus laste või noorte tegevuste juhendamisel;
 • eesti keele korrektne valdamine kõnes ja kirjas;
 • hea arvuti kasutamise oskus (teksti- ja tabeltöötlus, e-post ja internet);
 • isikuomadused: väga hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus, ausus ja usaldusväärsus, positiivsus ja loomingulisus

Kasuks tuleb

 • inglise keele valdamine suhtlustasandil;
 • projekti kirjutamise ja juhtimise kogemus
 • laagrikasvataja osakutse
 • isikliku sõiduauto kasutamise võimalus

Asutus pakub

 • võimalusi eneseteostamiseks
 • erialaseid koolitusi
 • rutiinivaba tööd ja paindlikku töögraafikut
 • meeldivat meeskonda ja ühisüritusi

Lisainfo

Kandideerimiseks palume saata motivatsioonikiri koos CVga hiljemalt 6. september 2019 aadressil riin.juurma@jogeva.ee

Tööleasumise aeg: niipea kui võimalik

Lisainfot jagab Jõgeva Valla Noortekeskuse juhataja Riin Juurma tel. 5345 3565

 

Jõgeva vallavalitsus kuulutab välja konkursi Jõgeva Valla Spordikooli direktori leidmiseks

Direktori ülesandeks on huvikoolina töötava spordikooli töö käivitamine,  jätkusuutliku ning korrektse töö tagamine, spordikooli laiendamine ning õppe-treeningtöö tulemuslik arendamine.

 

Peamised tööülesanded:

asutuse töö igapäevane juhtimine;

asutuse haldamine (sh eelarve planeerimine, personalijuhtimine ning asutuse teabehaldus);

asutuse esindamine ja koostöö tegemine teiste organisatsioonidega;

õppe-treeningtöö korraldamine;

 

Kandidaadile esitatavad nõuded:

* kõrgharidus;

* eelnev töökogemus spordivaldkonnas;

* väga hea eesti keele oskus;

* väga hea suhtlemisoskus ning oskus meeskonnas töötada;

* lihtsamate teksti- ja andmetöötlusprogrammide kasutamise oskus tavatasemel;

* B-kategooria juhiload.

Kandideerimiseks saata avaldus ja  CV  aadressil arvo.sakjas@jogeva.ee hiljemalt 15. september 2019.  Lisainfo Arvo Sakjas, tel 506 7525.