Jõgeva Vallavalitsuses ootavad täitmist järgmised töökohad:

 

Jõgeva Vallavalitsus kuulutab välja konkursi
lastekaitse spetsialisti ametikoha täitmiseks

 

Lastekaitse spetsialisti töö eesmärk on kindlustada lapsele seadusega tagatud õiguste kaitse ja lapse heaolu lapsevanemate toetamise ning lapse kasvukeskkonna mõjutamise kaudu. Selleks spetsialist:

 • nõustab vanemaid laste kasvatamise küsimustes ja pereprobleemides
 • abivajavast lapsest teada saamisel hindab viivitamata lapse abivajadust ja leiab lahendusi lapse abistamiseks
 • leiab vanemliku hoolitsuseta jäänud laste edasise elu korraldamiseks sobivaid lahendusvariante koostöös teiste spetsialistidega (võrgustikutöö)
 • täidab eestkostja ülesandeid valla eestkostel olevate laste osas
 • aitab kaasa vanematevahelisele lapsi puudutavate vaidluste lahendamisele
 • teeb osakonnajuhatajale ettepanekuid sotsiaalteenuste ja –toetuste võimaldamiseks lastele ja lastega peredele

Ametikohale ootame kandidaate, kellel on:

 • kõrgharidus pedagoogika, psühholoogia või sotsiaaltöö valdkonnas
 • sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele või valmisolek selle omandamiseks kahe aasta jooksul
 • sotsiaaltöötaja kutse puudumisel vähemalt 2-aastane lastekaitsetöö kogemus
 • vastavus avaliku teenistuse seaduse ja lastekaitseseaduse nõuetele
 • põhjalikud teadmised lastekaitsevaldkonda reguleerivatest õigusaktidest
 • eesti keele oskus kõrgtasemel
 • väga hea suuline ja kirjalik väljendusoskus
 • väga hea suhtlemisoskus, tasakaalukus, koostöövalmidus, ausus
 • B-kategooria juhiload
 • usk positiivsesse Jõgeva valda ja tahe panustada selle arengusse

Kandideerimiseks saata motivatsioonikiri koos CVga aadressil egle.laane@jogeva.ee hiljemalt 30. maiks 2018.  Lisainfot annab  sotsiaalosakonna juhataja Aime Meltsas, tel  5340 3780.

 

Jõgeva Valla Noortekeskus kuulutub välja konkursi noortejuhi leidmiseks

Siimusti Noortekeskusesse (0,75 kohta)

Noortejuhi põhiülesanne on korraldada noortekeskuses avatud noorsootööd, mis toetab noorte igakülgset arengut. On võimalik tegeleda põnevate projektide ja laagrite korraldamisega.

Nõudmised kandidaadile

 • vähemalt keskharidus;
 • varasem töökogemus laste või noorte tegevuste juhendamisel;
 • eesti keele korrektne valdamine kõnes ja kirjas;
 • hea arvuti kasutamise oskus (teksti- ja tabeltöötlus, e-post ja internet);
 • isikuomadused: väga hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus, ausus ja usaldusväärsus, positiivsus ja loomingulisus

Kasuks tuleb

 • inglise keele valdamine suhtlustasandil;
 • projekti kirjutamise ja juhtimise kogemus
 • laagrikasvataja osakutse
 • isikliku sõiduauto kasutamise võimalus

Asutus pakub

 • võimalusi eneseteostamiseks
 • erialaseid koolitusi
 • rutiinivaba tööd ja paindlikku töögraafikut
 • meeldivat meeskonda ja ühisüritusi

Lisainfo

Kandideerimiseks palume saata motivatsioonikiri koos CVga  hiljemalt 1. juuniks 2018 aadressil riin.juurma@jogeva.ee.

Tööleasumise aeg: nii pea kui võimalik.

Lisainfot jagab Jõgeva Valla Noortekeskuse juhataja Riin Juurma tel. 5345 3565

 

Nõuded kandidaadile:

 • Magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon
 • Juhtimiskogemus
 • Haridusvaldkonnas töötamise kogemus
 • Haridusvaldkonna õigusaktide tundmine

Kasuks tuleb:

 • Koostöövõime ja oskus kaasata kogukonda
 • Hea eneseväljendamise ja avaliku esinemise oskus

Avaldus koos CV ja haridust tõendava dokumendiga saata hiljemalt 1. juuni aadressile info@jogeva.ee või Jõgeva Vallavalitsusse, aadressil Suur 5, Jõgeva vald, Jõgeva linn.

Lisainfo tel. 506 7525