Vajaduspõhine toetus

09/04/18

 

Vajaduspõhist toetust on võimalik taotleda järgmiste hädavajalike põhjendatud kulutuste osaliseks ja/või täielikuks hüvitamiseks:

  1. eluruumi alalised kulud;

  2. küttematerjali (puit, brikett, kivisüsi ja muu) soetamine autonoomse küttesüsteemiga eluruumi kasutajale kuni 300 eurot kalendriaastas;

  3. dokumentide (dokumendifoto, isikutunnistus, elamisluba) taotlemisega seotud kulud juhul, kui riigilõivu vabastuse taotlemine ei ole võimalik;

  4. koolieelses lasteasutuses ja lapsehoius käiva lapse kohamaksu ja toidupäeva maksumus;

  5. kutseõppes osaleva õpilase ühiselamu ja/või õpilaskodu igakuise elamiskulude tasumine õppeperioodil;

  6. muude hädavajalike kulude katmine, mille on põhjustanud ettenägematu sündmus, õnnetusjuhtum, tulekahju, vargus jm.

 

Vastutav isik

Sotsiaaltöö peaspetsialist Luule Palmiste, luule.palmiste@jogeva.ee, tel 776 6585

 

 

Author: HELIKA SÕBER