Ehituse ja planeerimise hanketeated

Jõgeva Põhikooli sisustuse soetamine

Hanke viitenumber: 204777
Hanke nimetus: Jõgeva Põhikooli sisustuse soetamine
HANKIJA NIMI JA AADRESSID: Jõgeva Vallavalitsus, Suur tn 5, 48306, Jõgeva vald, Eesti Kontaktisik: Janis Käär Tel.: +372 53062020 E-post: janis.kaar@jogeva.ee
Veebiaadress (URL): http://www.jõgeva.ee
Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil: https://riigihanked.riik.ee/rhrweb/#/
Lepingu liik: Asjad
Lühikirjeldus: Sisustada rekonstrueeritav Jõgeva Põhikool, aadressil Jõgeva linn, Rohu 10, kasutajate funktsionaalsetele vajadustele vastava ja hoone sisekujunduse projektis (Stuudio Truus OÜ, töö „Jõgeva Põhikool", nr 17/17) kirjeldatud sisustusega.
Käesoleva hanke tulemusena soovib hankija sõlmida hankelepingu tehnilises kirjelduses kirjeldatud mööbli ja sisustuse tarneks ja paigaldamiseks ning kaasnevate tööde teostamiseks.
Hankeleping on jaotatud osadeks: Jah
Pakkumusi võib esitada: Kõigile osadele
Maksimaalne osade arv, mille kohta võidakse sõlmida leping ühe pakkujaga: 3
Projekti number või viide: Projekt 2014-2020.1.04.17-0035 „Jõgeva Põhikooli õppehoone ja õueala rekonstrueerimine"
Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 13.03.2019 11:00
 
 

Jõgeva valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine

Hanke viitenumber: 204855
Hanke nimetus: Jõgeva valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise läbiviimine
HANKIJA NIMI JA AADRESSID: Jõgeva Vallavalitsus, Suur tn 5, 48306, Jõgeva vald, Eesti Kontaktisik: Janis Käär Tel.: +372 53062020 E-post: janis.kaar@jogeva.ee
Veebiaadress (URL): http://www.jõgeva.ee
Hankedokumendid on kättesaadavad: tasuta
CPV kood:
71400000-2 Linnaplaneerimis- ja
maastikuarhitektuuriteenused
90711000-4 Keskkonnamõju analüüs, v.a
ehitusega seotud
90712000-1 Keskkonnaplaneerimine
Lepingu liik: Teenused
Lühikirjeldus: Jõgeva valla üldplaneering on algatatud eesmärgiga
kujundada valla ruumilise arengu põhimõtted ning selle alusel määrata maaja
veealadele üldised kasutamis- ja ehitustingimused ning viia läbi
keskkonnamõjude strateegiline hindamine (edaspidi KSH) kogu valla
territooriumi osas.
Hankeleping on jaotatud osadeks: Ei
Hankemenetluse liik: Avatud hankemenetlus
Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 18.02.2019 11:00
 
 
 
 

 


Hanked

30.01.19

Täpsemat infot Jõgeva Vallavalitsuse algatatud ja läbiviidud lihthanke piirmäära ületavate hangete kohta saad riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/. Sisesta hanke otsingus väljal hankija – Jõgeva Vallavalitsus. Teised väljad võid täita vastavalt vajadusele.

Jõgeva valla veebilehelt leiad hanketeateid kahest kohast. Ehituse ja planeerimisega seonduvad hanketeated leiad Ehitus ja planeerimine valdkonna Hanked lehelt. Kõik hanketeated koos leiad Juhtimine > Hanked lehelt. Täitmisel ja täidetud hankeid näed Hanketeadete arhiiv lehelt. Lisaks võid tellida hangeteadete kohta ka RSS infovoo.

Toimetaja: JANIS KÄÄR

2018. aasta hankeplaan

6.12.18
Toimetaja: JANIS KÄÄR