« Tagasi

Eesti Looduskaitse Selts ergastub

Meil on nüüd suured eeldatavalt tegusad vallad. Kui maakond jäi ehk hoomamatuks ja endised vallad liiga piiratuks, siis täna tundub, et on koos paras hulk inimesi parajal territooriumil, kus üks loodushoiust huvitet kodanikuühendus võiks tarmukalt ja ühiskonnale kasulikult toimetada. Sellise vallaga oleks koostöö mõttekas, organisatsiooniliselt kerge ja loomulik.

Suvel koguneski ELKS liikmeid Jõgeva osakonnast, et asi uuesti käima panna. Nüüd, kus uus vald valmis, kohtusime abivallavanem Mati Kepiga. Rääkisime sellest, mida kujutab endast ELKS põhikirjaliselt, millised on tema taotlused, tegevuse suunad, taktika, stiil, kombed, suhted võimudega, erasektoriga jms.

Vallale pakub meiega koostöö huvi. Üksmeel põhimõtetes selgus üsna kergesti. Kohe kerkis mõlemalt poolt mõtteid, kuhu võiks ELKS panustada. Näiteks on probleeme Tõrve küla arboreetumiga, Eesti 100 tammede istutamisega, linna künnivarestega, Luua reoveepuhastiga ja mille kõigega veel. Mõlemapoolne järeldus oli, et ühishuvi ja võimalik koostööala on piisavalt suur, et vald ja ELKS saaks olla vastastikku kasulikud.

Et edasi minna, tuleks väed üle vaadata. Järgmine samm on teha üldkoosolek, et värskendada juhatust ja pidada plaani, kuidas Jõgeva Looduskaitseselts – Eesti Looduskaitse Seltsi Jõgeva osakond – praktiliselt edasi toimetaks.

Palun ELKS liikmetel ja ka teistel huvilistel anda endast teada kas aadressil juhan.telgmaa@elks.ee või telefonil 511 7041. Eriti kutsume kaasa koduloohuvilisi, sest ka see suund on ELKS-il traditsiooniline. Kui huvilised on enam-vähem selgunud, kutsume kokku üldkoosoleku, millest anname teada.

Juhan Telgmaa

Jõgeva vallast,

ELKS juhatuse liige