« Tagasi

Jõgeva Vallavolikogu kantselei võtab tööle kantselei juhataja

Jõgeva Vallavolikogu kantselei võtab tööle kantselei juhataja.

Nõudmised kandidaadile:

1) kõrgharidus (soovitatavalt kas haldusjuhtimise või õigusteaduse erialal ning vähemalt 2-aastane teenistus vanemametnike põhigruppi kuuluval ametikohal avalikus teenistuses);
2) tunneb riigi põhikorda, avalikku haldust, kohaliku omavalitsuse korraldust ja avalikku teenistust reguleerivaid õigustloovaid akte;
3) on kohusetundlik, otsustus- ja vastutusvõimeline, loov ja hea suhtlemisoskusega;
4) oskab eesti keelt kõrgtasemel;

5) asjaajamiskorra tundmine ja rakendamise oskus;

6) omab ülevaadet riigi ja kohaliku omavalitsuse infosüsteemidest;

7) väga hea arvuti kasutamise oskus (Word, Internet, MS Outlook, VOLIS).

Kandidaadil esitada:

1) avaldus;

2) töö- või teenistuskäik (elulookirjeldus);

Dokumendid esitada hiljemalt 26. märtsiks e-post: raivo.meitus@jogeva.ee, info: 501 5843 Raivo Meitus.