« Tagasi

Jõgeva vallavalitsuse 14. mai istungil

 • Otsustati toetada mittetulundustegevust sotsiaal- ja kultuurivaldkonnas;
 • määrati katastriüksuste koha-aadress ja sihtotstarve;
 • kinnitati Suure Paunvere väljanäituse ja laada korraldustoimkond;
 • kooskõlastati Ateljee Cafe OÜ ja Citybrand OÜ müügikohtade hooajaline laiendus;
 • anti ehitusluba elamu püstitamiseks Kurista külla;
 • anti ehitusluba suitsugaaside kondensaatori hoone püstitamiseks aadressile Jõgeva linn Aia tn 50;
 • anti kasutusluba Jõgeva linnas Aia tn 34b asuvale ekstreemspordiväljakule;
 • otsustati korraldad konkurss Sadala kooli direktori ametikoha täitmiseks;
 • moodustati Kuremaa Enveko AS, Jõgeva Veevärk OÜ, Torma Soojus OÜ ja Jõgeva vallavalitsuse hallatava asutuse Palamuse Vallavara tegevuse ümberkorraldamiseks komisjon;
 • kiideti heaks ja saadeti volikogule otsustamiseks:
 • loa andmine vallavara võõrandamiseks otsustuskorras osaühingule Juta & Kaido;
 • loa andmine vallavara võõrandamiseks otsustuskorras Ellakvere külas.