« Tagasi

Betti Alveri luule tuuakse Jõgeva linnaruumi

Betti Alveri sünnilinnas Jõgeval saab reedel, 18. mail teoks omapärane ettevõtmine: Alveri luule tuuakse linnaruumi. Jõgeval tegutseva Betti Alveri muuseumi eestvõttel paigutatakse linna laternapostide külge installatsioonid, mis võimaldavad Alveri luuletusi lugeda suisa linnatänaval. Kuuest installatsioonist kaks hakkavad paiknema Alveri muuseumi ja tema nime kandva pargi läheduses, ülejäänud aga kesklinna parki läbiva jalgtee ääres.

Betti Alveri muuseumi juhataja Toomas Muru sõnul käis Alveri luule linnaruumi toomise idee välja Ly Lestberg, kes on Alveri muuseumi poolteist aastat tagasi avatud uue püsiekspositsiooni kontseptsiooni üks autoreid. Ta avaldas arvamust, et Alveri teema peaks Jõgeval mujalgi nähtav olema, kui ainult muuseumis ja luuletaja nimelises pargis, kus seisab tema mälestusmärk. Nii tekkiski mõte teha linnaruumis nähtavaks mõned Alveri luuletused.

Algul oli kaalumisel traditsioonilisem variant, mis nägi ette, et luuletused ja luuletaja portree graveeritakse stendilaadsetele metallalustele. Ent siis pakkus disainer Kärt Maran, kellega muuseumil töövõtja, OÜ Tuumik Stuudio vahendusel koostöö oli tekkinud, välja efektsema lahenduse: alumiiniumtähtedest (need on kaetud musta mati pulbermetalliga) koosnevad luuleread on paigutatud tugevatele metallribadele, mis kinnitatakse klambritega otse laternapostidele. Nii "hõljuvad" luuletused justkui õhus ning köidavad kindlasti iga mööduja tähelepanu.

Kuus linnaruumi toodavat luuleteksti on kõigile kirjandussõpradele hästi tuntud.

"Valisime välja sisutihedad arbujalikud tekstid, milles esiplaanil mitte tundlemine, vaid filosoofilisus ja intellektuaalsus," sõnas Toomas Muru. "Need tekstid on ka kui lood luuletaja enda elust, samuti maailma saatusest. Alveri tekstide linnaruumi paigutamine on kui sümboolne Betti Alveri vaimsuse kehtestamine linnas. Väikesed paigad peaksidki oma olulisi kultuurimärke oskuslikult ära kasutama ja võimendama. Vähemasti mina küll ei tea, et üheski teises Eestimaa paigas sealt pärit kirjaniku või luuletaja tekste sellisel moel avalikkuse ette oleks toodud."

Metallist luuleread on valmistanud firma TTDISAIN ning need paigutatakse laternapostide külge reedel, 18. mail. Disainer Kärt Maran tuleb ka ise selleks ajaks Jõgevale. Linnaruumi toodud luuletusi esitletakse publikule 19. mail teoks saaval muuseumiööl: kell 21 võetakse koos rahvaga ette installatsioone tutvustav jalutuskäik.

Muuseumiööl on Betti Alveri muuseumil võimalus esitleda veel üht uudist: selleks ajaks saab paika ka uus Alo Mattiisenit tutvustav püsieskpositsioon. Jõgevalt pärit isamaalauliku Alo Mattiiseni tutvustamiseks on Alveri muuseumis eraldatud saali lavaosa. Ruumi on seal napilt, ent nüüd nuputas Toomas Muru välja mooduse, kuidas samale pinnale poole rohkem infot paigutada. Seinale kinnitatud pannoolt leiab külastaja Alo isikliku elukäigu tutvustuse, selle ette paigutatud üleslükataval rulool on aga andmed tema kui tuntud muusiku ja laulva revolutsiooni ühe juhtfiguuri kohta. Ekspositsiooni täiendab suureekraaniline infokiosk, kust saab vaadata Alo kohta käivaid videolõike ja fotosid. Ekspositsiooni kujundas Sigrid Liira, kes oli ka üks Betti Alveri teemalise püsiekspositsiooni kujundajaid.

"Alo Mattiisenit tutvustava uue ekspositsiooni valmimine viib muuseumis näidatava paremini tasakaalu. Senini kippus Alole pühendatud osa tugevasti Alveri-teemalise osa varju jääma," ütles Toomas Muru. Mõlemat ettevõtmist toetas Eesti Kultuurkapital.