« Tagasi

Gümnaasiumiõpilaste töövihikute maksumus kompenseeritakse ka edaspidi

Jõgeva vallavolikogu otsustas oma 28. juuni istungil, et gümnaasiumiklassides õppivatele Jõgeva valla noortele kompenseeritakse töövihikute maksumus kuni 35 euro ulatuses õpilase kohta. Vastava määruse eelnõu nägi ette kümne euro võrra väiksemat summat, ent volikogu otsustas toetust suurendada.

Põhikooliõpilastele töövihikute ostmist toetab teatavasti riik, gümnaasiumiõpilaste töövihikud peaksid välja ostma nende vanemad, ent mitmel pool ulatab selles osas abikäe omavalitsus. Ka neis neljas omavalitsuses, mille liitumise tulemusena moodustus praegune Jõgeva vald, toetati gümnaasiumiõpilastele töövihikute ostu: Jõgeva linnas 25 euro ulatuses õpilase kohta, Jõgeva vallas 30 euro ulatuses õpilase kohta ning Palamuse ja Torma vallas vastavalt vajadusele.

Jõgeva vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Helle Kajaste sõnul on töövihikute peale kuluv summa kooliti erinev: palju sõltub sellest, millise õppekomplekti üks või teine õpetaja valib. Abivallavanem Arvo Sakjas lisas, et kui ühes peres on mitu gümnaasiumiõpilast, on töövihikutele kuluv summa märkimisväärne.

Vallavolikogu IRL-i fraktsiooni kuuluv Priit Põdra juhtis volikogu tähelepanu sellele, et eelnõus aluseks võetud toetussumma – kuni 25 eurot – kehtis Jõgeva linnas juba mitu aastat, õppevahendid on aga vahepeal üksjagu kallimaks läinud. See oli ka väikseim toetus, mis praeguse Jõgeva valla territooriumil kehtis. Seoses sellega tegi ta ettepaneku tõsta toetussummat kuni 35 euroni õpilase kohta.

"Meile on see suhteliselt väike samm, aga mõnele perele on sellest võib-olla päris palju abi," arvas Priit Põdra.

Ettepanek leidiski volikogu toetuse ja nii hakatakse kompenseerima gümnaasiumiastmes õppijate töövihikute kulu kuni 35 euro ulatuses. Kui arvestada, et gümnaasiumiklassides õpib umbes 250 Jõgeva vallas elavat noort (lõppenud õppeaastal oli see arv täpsemalt 243), võib kuluda töövihikute peale umbes 8750 eurot.

Oskar Lutsu Palamuse gümnaasiumi õpilaste töövihikute kompensatsioon kantakse kooli esitatud nimekirjade ja töövihikute maksumuse alusel kooli eelarvesse, Jõgevamaa gümnaasiumi õpilaste töövihikute kompensatsioon kantakse kooli esitatud nimekirjade ja töövihikute maksumuse alusel kooli pangakontole.

Töövihikute maksumus kompenseeritakse ka neile Jõgeva valla gümnaasiumiõpilastele, kes õpivad väljaspool koduvalda. Selleks peab lapsevanem või täiskasvanud õpilane esitama ajavahemikul 1. septembrist 20. oktoobrini vallavalitsusele vastavasisulise avalduse, milles on ära toodud õpilase ja kooli nimi ning pangakonto number ja konto omaniku nimi. Avaldusele tuleb lisada kooli teatis töövihikute maksumuse kohta. Kompensatsioon kantakse üle hiljemalt 15. novembriks.