« Tagasi

Jõgeva valla arengukava avalikud arutelud

Jõgeva valla arengukava 2018–2028 projekti avalikustamine toimub 27. august–19. september 2018. Dokumendiga saab tutvuda Jõgeva valla koduleheküljel, vallamajas Suur 5, Jõgeva linn, Palamuse ja Torma teenuskeskuses ning raamatukogudes. 

Ettepanekuid arengukava eelnõu kohta saab esitada kuni 19. septembrini 2018 k.a. vallavalitsuse kantseleisse ja teenuskeskustesse või e-posti aadressile: info@jogeva.ee.

Jõgeva valla arengukava 2018–2028 projekt

Arengukava projekti avalikud arutelud toimuvad:

13. septembril 2018 – Vaiatu rahvamajas

17. septembril 2018 – Siimusti lasteaed-algkool saalis

18. septembril 2018 – Palamuse rahvamajas

19. septembril 2018 – Jõgeval Betti Alveri muuseumis

Avalike arutelude algusaeg on kell 17.30.

Lähemalt saab infot arengu- ja planeeringuosakonnast:

Triin Pärsim, 776 6536, triin.parsim@jogeva.ee

Erki Teder, 776 6508, erki.teder@jogeva.ee

Reelika Kivimurd, 776 2447, reelika.kivimurd@jogeva.ee