« Tagasi

Jõgeva Vallavolikogu 15. istung toimub neljapäeval, 11. oktoobril 2018. a algusega kell 14.00 vallavalitsuse Piiri tn 4 saalis.

Jõgeva Vallavolikogu 15. istung toimub neljapäeval, 11. oktoobril 2018. a algusega kell 14.00 vallavalitsuse Piiri tn 4 saalis.
 
PÄEVAKORRAS:
1. Jõgeva Vallavolikogu määruse eelnõu „Jõgeva, Mustvee ja Peipsiääre valla ühine jäätmekava 2018-2023".
Ettekandjad: abivallavanem Mati Kepp,  keskkonnaspetsialist Taimi Eesmäe,
kaasettekandjad: arengu- ja reformikomisjoni aseesimees Mihkel Kübar,
majanduskomisjoni esimees Jaano Terras,
eelarvekomisjoni esimees Peep Põdder.
 
2. Ülevaade Jõgevamaa arengustrateegia 2035+ valmimisest.
Ettekandja: SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse arenduse, terviseedenduse ja siseturvalisuse spetsialist Maiu Veltbach.
 
3. Jõgeva Vallavolikogu otsuse eelnõu „Jõgeva valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise algatamine".
Ettekandjad: abivallavanem Mati Kepp, vallaarhitekt Anne Örd, rahandusministeeriumi planeeringute osakonna nõunik Merje Muiso,
kaasettekandjad: arengu- ja reformikomisjoni aseesimees Mihkel Kübar,
eelarvekomisjoni esimees Peep Põdder.
 
4. Jõgeva Vallavolikogu otsuse eelnõu „Jõgeva valla halduspiiride muutmise sotsiaalmajanduslike mõjude analüüsi koostamine".
Ettekandja: volikogu esimees Raivo Meitus,
kaasettekandjad: arengu- ja reformikomisjoni aseesimees Mihkel Kübar,
eelarvekomisjoni esimees Peep Põdder.
 
5. Jõgeva Vallavolikogu otsuse eelnõu „Jõgeva linnas Piiri tn 2a ja 2b kinnistu ning nende lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine".
Ettekandjad: abivallavanem Mati Kepp, vallaarhitekt Anne Örd,
kaasettekandja: arengu- ja reformikomisjoni aseesimees Mihkel Kübar.
 
6. Jõgeva Vallavolikogu otsuse eelnõu „Jõgeva linnas Pargi tn 1 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine".
Ettekandjad: abivallavanem Mati Kepp, vallaarhitekt Anne Örd,
kaasettekandja: arengu- ja reformikomisjoni aseesimees Mihkel Kübar.
 
7. Jõgeva Vallavolikogu määruse eelnõu „Jõgeva valla 2018. aasta 2. lisaeelarve".
Ettekandja: vallavanem Aare Olgo,
kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees Peep Põdder.
 
8. Jõgeva Vallavolikogu otsuse eelnõu „Valla äriühingute tegevuse tulemuslikkuse analüüs".
Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees Raivo Põldaru.
 
9. Mitmesugust, informatsioonid:
9.1. Ülevaade Jõgeva Põhikooli ja Torma sotsiaalkeskuse ehitusest.
Esitajad: abivallavanem Mati Kepp, arenduse peaspetsialist Erki Teder, ehituse peaspetsialist Andres Haagen.
9.2. Ülevaade koolitusest „Korruptsiooni ennetamine avalikus sektoris".
Esitaja: volikogu liige Terje Rudissaar.
9.3. Informatsioon järgmise istungi toimumise ajast ja päevakorrast.
Esitaja: volikogu esimees Raivo Meitus.