« Tagasi

Jõgeva vallavolikogu algatas Jõgeva valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise

Jõgeva Vallavolikogu 11. oktoobri 2018 otsusega nr 76 algatati Jõgeva valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) koostamine.

Jõgeva  linna,  Jõgeva  valla,  Palamuse  valla  ja Torma  valla  ühinemisel  toimunud haldusterritoriaalsed  muudatused  tingivad  uue  valla  üldplaneeringu  koostamise. Eesti territooriumi  haldusjaotuse  seaduses  on  määratud,  et  volikogu  algatab  uue  üldplaneeringu koostamise  ühe  aasta  jooksul  kohaliku  omavalitsuse üksuse  volikogu  valimiste  tulemuste väljakuulutamise  päevast  arvates  ning  kehtestab  üldplaneeringu  kolme  aasta  jooksul  selle algatamisest arvates. Üldplaneering koostatakse kogu Jõgeva valla territooriumile ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste  määratlemiseks.

Jõgeva valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise otsusega saab tutvuda SIIN.