« Tagasi

Jõgeva ja Mustvee valla noorsootöötajad ja noortevolikogude liikmed käisid Kaarinas

28.–31. oktoobrini viibisid Jõgeva valla ja Mustvee valla noorsootöötajad ning mõned Jõgeva ja Mustvee valla noortevolikogude liikmed Jõgeva sõpruspiirkonnas Kaarinas (Soome), et tutvuda sealse noorsootööga.

Vastuvõtjate poolt koostatud programm oli tihe. Tutvuti noortekeskustes tehtava tööga ja külastati Kaarina piirkonna viit noortekeskust. Erinevaid võimalusi tööst noortega tutvustasid kooli-, kiriku-, raamatukogutöötajad ning erinevad organisatsioonid. Kohapeal tekkis ideid edaspidiseks koostööks.

Kaarinas on olemas tore paik, kus noortelaagreid korraldada. Kaarinalased pakkusid välja võimaluse, et ka meie noored saaksid seda paika tasuta kasutada: juhul, kui korraldaksime koos kaarinalastega rahvusvahelise noortelaagri.

Külaskäigul tutvusid Jõgeva noorsootöötajad ja noortevolikogu liikmed Kaarina noorsootöötajatega, aga tuttavamaks saadi ka omavahel ning ühine reis oli üksiti meeskonnatöö harjutus.
15. novembril tuleb Kaarina noortevolikogu Jõgevale kohtuma siinse noortevolikoguga.
Jõgeva ja Mustvee valla noorsootöötajate väljasõidu toimumist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" kirjeldatud tegevuste raames.