« Tagasi

Teavitus korraldatud jäätmeveo hinnamuutustest alates 1. jaanuarist 2019 endise Jõgeva valla, Palamuse valla, Torma valla ja Saduküla ning Kaave küla jäätmeveopiirkonnas

MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus korraldas vastavalt jäätmeseadusele endise Jõgeva valla ning Palamuse ja Torma piirkondade esindajana korraldatud jäätmeveo riigihanke, mille tulemusena on Ragn-Sells AS-le omistatud jäätmeveo ainuõigus segaolmejäätmete kogumiseks ja vedamiseks vahemikul 01.10.2016–30.09.2021.

MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus korraldas Saduküla piirkonnas ja Kaave külas korraldatud jäätmeveo riigihanke, mis kehtib 30.04.2019. Piirkonnas osutab teenust Ragn-Sells AS.

Ragn-Sells AS esitas MTÜ-le Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus 10.09.2018 teenustasude muutmise taotluse, mis kinnitati 27.11.2018 otsusega nr 1.

Tabel 1. Hinnakiri alates 01.01.2019 endise Jõgeva valla, Palamuse ja Torma piirkonnas

Jäätmeliik

Mahuti tüüp

Graafikujärgne tühjendus või tühisõit

Graafikuväline tühjendus

 

Konteineri rent (kuu)

 

 Jäätmekott* 150 l (kuni 10 kg)

2,36 €

4,72 €

-

 

tüüp 80 l

1,26 €

2,52 €

2,26 €

 

tüüp 120 l

1,88 €

3,78 €

-

 

tüüp 140 l

2,20 €

4,40 €

2,64 €

 

tüüp 190 l

2,99 €

5,98 €

-

Olmejäätmed

tüüp 240 l

3,78 €

7,55 €

3,41 €

 

tüüp 360 l

5,66 €

11,33 €

-

 

tüüp 370 l

5,82 €

11,64 €

4,19 €

 

tüüp 600 l

9,43 €

18,88 €

6,00 €

 

tüüp 660 l

10,38 €

20,77 €

6,00 €

 

tüüp 770 l

12,11 €

24,23 €

9,07 €

 

tüüp 800 l

12,58 €

25,18 €

9,44 €

 

tüüp 1100 l

17,30 €

34,61 €

13,68 €

 

tüüp 1500 l

23,59 €

47,20 €

14,52 €

 

tüüp 2500 l

39,31 €

78,66 €

18,16 €

 

tüüp 4500 l

70,76 €

141,59 €

22,39 €

 

Samasuguse taotluse esitas vedaja MTÜ-le Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus, mis arvestas vedaja taotlusega ja kehtestas uued veohinnad. 17.10.2018 otsusega nr 8/18.

Tabel 2. Hinnakiri alates 01.01.2019 Saduküla piirkonnas ja Kaave külas

Jäätmeliik

Mahuti tüüp

 

Graafikujärgne tühjendus või tühisõit

 

 

Graafikuväline tühjendus

 

 

Konteineri rent (kuu)

 

 Jäätmekott* 100 l (kuni 10 kg)

2,09 €

4,19 €

-

 

tüüp 80 l

1,67 €

3,35 €

2,46 €

 

tüüp 140 l

2,93 €

5,86 €

2,46 €

Olmejäätmed

tüüp 240 l

3,84 €

7,68 €

2,82 €

 

tüüp 370 l

5,00 €

10,01 €

3,32 €

 

tüüp 600 l

5,90 €

11,81 €

4,56 €

 

tüüp 800 l

7,87 €

15,74 €

5,00 €

 

tüüp 1100 l

9,47 €

18,95 €

6,42 €

 

tüüp 1500 l

12,91 €

25,84 €

13,44 €

 

tüüp 2500 l

18,46 €

36,90 €

18,24 €

 

tüüp 4500 l

33,22 €

66,42 €

20,64 €

 

Vastavalt hankelepingule ja omavalitsuste jäätmehoolduseeskirjadele on jäätmevedajal õigus esitada põhjendatud taotlus teenustasude muutmiseks. Võrreldes pakkumuse esitamise ajaga on esinenud objektiivsed asjaolud, mille tagajärjel jäätmeveo teenustasud ei ole täna enam piisavad katmaks seadusega nõutud jäätmete kogumise, vedamise, taaskasutamise ja kõrvaldamisega seotud kulusid.

Uued teenustasud hakkavad kehtima alates 01.01.2019. Hinnakirjad on leitavad vedaja Ragn-Sells AS kodulehel ja avaldatakse Jõgeva valla kodulehel.

Kõigile jäätmevaldajatele saadetakse teavitus koos hinnakirjaga ka personaalselt.

 

MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus

MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus