« Tagasi

Muudatused jäätmevaldkonnas

Aasta lõpuni saab Jõgeva valla jäätmekogumiskohtadesse ja Jõgeva linna jäätmejaama viia järgmisi eelsorteeritud jäätmeid:

Vaimastvere, Siimusti, Kuremaa, Laiuse ja Jõgeva alevik: ohtlikud jäätmed (Laiuse ja Kuremaa alevikus), metallijäätmed, pakendijäätmed, paberi– ja kartongijäätmed, suuregabariidilised jäätmed, elektri- ja elektroonikaseadmed, vanapaber.

Palamuse alevik: ohtlikud jäätmed, suuregabariidilised jäätmed, elektri– ja elektroonikaseadmed, metallijäätmed. Teine ohtlike jäätmete kogumiskonteiner asub Palamuse alevikus Palamuse Päästekomando juures (O. Lutsu 5 A)

Jõgeva linn: pakendijäätmed, paber ja kartong, metallid, elektri- ja elektroonikaseadmed, patareid, ohtlikud jäätmed võetakse tasuta vastu. Teised jäätmed vastavalt hinnakirjale.

Torma ja Sadala alevikud, Tõikvere küla: paberi- ja pakendijäätmed. Sadala kooli juures on vanapaberikonteiner.

Uuel aastal teavitame jäätmekogumiskohtade ja jäätmejaama lahtiolekuaegadest ja vastuvõetavatest jäätmeliikidest.

Torma piirkonna rahvas saab edasi kasutada Torma prügilat, ainult uuest aastast ei ole võimalik ära anda tasuta ohtlikke jäätmeid. Elektri- ja elektroonikaseadmeid, segapakendit, paberit ja kartongi on võimalik ära anda tasuta. Teisi jäätmeliike oli juba siiani võimalik ära anda vastavalt hinnakirjale. Jäätmemajanduse ümberkorraldustega saavad uuest aastast Torma piirkonna inimesed viia ohtlikke jäätmeid Laiuse või Palamuse jäätmekogumiskohta või Jõgeva jäätmejaama. Kui KIK SA jätkab ohtlike jäätmete kogumisringi toetamist, toimub ka edaspidi vähemalt kord aastas ohtlike jäätmete kogumisring hajaasustuspiirkonnas.

Taimi Eesmäe,

keskkonnaspetsialist