« Tagasi

Hajaasustuse elanikel palutakse osaleda joogivee kvaliteedi alases uuringus

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ kutsub hajaasustuspiirkondades elavaid inimesi osalema uuringus, mille eesmärgiks on joogiveesüsteemide kohta info kogumine. Joogivee kvaliteedi määramiseks on proove kavas võtta 1 000 omaveevärgist. Inimestele palutakse teada anda oma soovist uuringuga liitumisel.

Hajaasustusega piirkondades on elanike joogiveega varustamiseks enamasti kasutusel salvkaevud või puurkaevud. Kokku saab eraveevärkidest vett ligikaudu 15% Eesti elanikkonnast (ca 200 000 inimest), mille üle riik (Terviseamet) ei teosta riiklikku järelevalvet. Nimetatud kaeve on Eestis rajatud erinevatel aegadel ja nende hulgas on vanu ja amortiseerunud lahendusi, millest joogiks võetav vesi võib ohustada inimeste tervist. Keskkonnaministeerium koostöös Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ-ga on alustanud uuringuga omaveevärkide joogiveekvaliteedi väljaselgitamiseks.

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ projektijuht Vallo Kõrgmaa: „Kutsume endast märku andma eelkõige neid hajaasustuses elavaid inimesi, kes kasutavad joogivee saamiseks salvkaevusid, kuna just sellist tüüpi kaevude kohta puudub täpsem informatsioon. Pean täpsustama, et uuringusse soovime kaasata salvkaevude ja puurkaevude omanikke võrdselt. Samuti on eelneva kokkuleppe saavutamisel võimalik kooskõlastada proovivõtuaegu. Proovivõtuga soovime alustada järgmise aasta veebruaris, kuid selleks, et oma tööd paremini korraldada, palume inimestel, kes oma joogivee kvaliteedi vastu huvi tunnevad, endast juba praegu teada anda".

Inimestel, kes soovivad uuringus osaleda, palutakse täita elektrooniline küsimustik 17. detsembriks siin või helistada 611 2946 ja 730 7277.

Uuring on tasuta.

Kõikidele uuringus osalenud veevärkide omanikele edastatakse nende joogivee andmed ning nõustatakse koos Terviseametiga joogivee analüüsitulemuste ning vajalike parendusmeetmete osas.

Loe lisaks

Maalehes ilmunud teade