« Tagasi

Jõgeva vallavalitsuse 7. jaanuari istungil

7. jaanuari istungil

 1. kutsuti tagasi aktsiaseltsi Kuremaa Enveko nõukogu liikmed Andrei Fedossovski, Väino Ling, Vello Lukk, Marek Saksing ja Urmas Vasemägi ning nimetati ametisse uued liikmed Urmas Astel, Mati Kepp ja Marek Mardimäe;
 2. kutsuti tagasi sihtasutuse Kuremaa spordikool nõukogu liige Vallo Allingu ja nimetati 8. jaanuarist nõukogu uueks liikmeks Raivo Tralla;
 3. otsustati moodustada Riigikogu valmiseks Jõgeva valda kümme valimisjaoskonda;
 4. nõustuti Estonian Plywood AS-ile õhusaasteloa andmisega;
 5. määrati teenindusmaa koha-aadressid ja sihtotstarve;
 6. määrati katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarve;
 7. kiideti heaks neli hajaasustuse programmi aruannet ning pikendati ühe projekti kestvust;
 8. kooskõlastati Viruvere ja Vanamõisa külla rajatavate puurkaevude asukohad;
 9. anti kasutusluba Võduvere külas asuvale reoveepuhastile;
 10. anti osakasutusluba Jõgeva linnas asuvale mänguväljakule;
 11. anti ehitusluba Painkülas asuva rapsijahu tootmishoone laiendamiseks;
 12. anti Reklaamtreiler OÜ-le luba paigaldada ja hoida 20. jaanuarini reklaamikandjat koos reklaamiga Jõgeva linnas Suure tänava haljasalal.