Taimekasvatuse instituudi aretuskeskusele pandi nurgakivi

Täna keskpäeval asetati Jõgeva alevikus nurgakivi Eesti Taimekasvatuse Instituudi teraviljade aretuskeskuse uuele hoonele. Terassilindri päevakohaste esemete ja ürikutega asetas vundamendisüvendisse maaeluminister Tarmo Tamm, süvendit aitasid mördiga täita Riigi Kinnisvara aktsiaseltsi juhatuse esimees Kati Kusmin, Eesti Taimekasvatuse Instituudi direktor Mati Koppel, Jõgeva vallavolikogu esimees Raivo Meitus, AS-i Ehitustrust juhatuse esimees Kaido Somelar jt.

Teraviljade aretuskeskust ehitavad Riigi Kinnisvara aktsiaseltsi tellimusel AS Ehitustrust ja OÜ Tallinna Ehitustrust. Ehitusleping sõlmiti möödunud aasta novembris. Hoone on projekteerinud osaühingu BOA arhitektid ja ehitustööde maksumuseks on ligikaudu 1,8 miljonit eurot.

Uus aretuskompleks rajatakse Jõgeva aleviku vana katlamaja kohale. Kui praegu on taimekasvatuse instituudi hooned mööda Jõgeva alevikku laiali, siis uus hoone võimaldab kõik katsepõldudelt kogutud heintaimede ja teraviljasaagiga tehtavad toimingud ühte kohta koondada. Uues aretuskeskuses on koos nii kuivati, ladu kui ka laborid.

„Uut teraviljade aretuskompleksi oli viimane aeg ehitama hakata," märkis maaeluminister Tarmo Tamm. „Elame kliimamuutuste ajastul ja sellest, kui kiiresti aretajad suudavad põllumeestele uusi sorte anda, sõltub põllumajanduse konkurentsivõime. Kui uus hoone valmib, pole instituudi töötajatel vaja ka oma välismaiste koostööpartnerite ees ajast ja arust ruumide pärast piinlikkust tunda."

Riigi Kinnisvara AS-i juhatuse esimees Kati Kusmin tõdes, et on hea meel olla osaline Eesti Taimekasvatuse Instituudi tööks vajaliku keskkonna loomisel. „Uus rajatav hoone on algus Jõgevamaa Taimekasvatuse Instituudi edasiste arengute teel. Eesmärk on instituudiga koos nende kinnisvarakeskkonda arendada ning läbi selle parendada kogu kompleksi logistikat ning töötingimusi. Loodan, et instituudi arenedes tuleb Jõgeva alevikku ka töökohti juurde."

Eesti Taimekasvatuse Instituudi direktor Mati Koppel tõdes, et uuest aretuskompleksist võidavad kõik: instituudi töötajad saavad nüüdisaegsed töötingimused, instituudi logistikast kaob vilja ebaratsionaalne edasi-tagasi sõidutamine eri hoonete vahel, alevik ja kogukond saavad lagunenud katlamaja asemele uue pilkupüüdva ehitise.

Jõgeva vallavolikogu esimees Raivo Meitus avaldas heameelt selle üle, et Riigi Kinnisvara AS sellise investeeringu Jõgeva alevikku tegi ja avaldas arvamust, et head töötingimused on instituudi töötajatele lisamotivaatoriks, et tasemel teadust teha.

Paralleelselt uue teraviljade aretuskeskuse ehitusega on käimas ka kunstikonkurss, mille raames otsitakse avalikku ruumi rikastavat taiest, mis lähtuks aretuskeskuse arhitektuursest lahendusest ja ümbritsevast keskkonnast. Otsitav kunstiteos võiks olla skulptuur või installatsioon, kavandite esitamise tähtaeg on 21. märts k. a.