« Tagasi

Sadala Kooli sõimerühma ehitustööd

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Sadala Kooli sõimerühma ehitustööd".

Hanke eesmärk on leida töövõtja, kes oma kompetentsuse ja kogemusega  aitaks realiseerida püstitatud eesmärki Sadala Põhikooli sõimerühma ruumide välja ehitamisel, aadressil Kooli tn 8, Sadala alevik, Jõgeva vald.

Tellija eesmärgiks on Jõgeva vallas Sadala alevikus Kooli tn 8 asuva Sadala Põhikooli 1. korrusel asuvatesse ruumidesse  tuleb välja ehitada lasteaia sõimerühma ruumid vastavalt Sirje Projektbüroo OÜ projektile nr 201827, hankedokumentidele ja töövõtja esitatud pakkumusele.

Pakkumus peab vastama tehnilises kirjelduses ning pakkumuse maksumuse tabelis toodud nõuetele.

Pakkumus peab vastama kvalifitseerimise ja vastavustingimustele.

Pakkuja peab olema registreeritud oma asukohamaa äriregistris, kui see tuleneb pakkuja asukohamaa seadustest. Pakkuja, kes peab oma asukohamaa seaduste kohaselt olema registreeritud äriregistris, esitab sellekohase kehtiva registritunnistuse või kehtiva koopia vastavast registritunnistusest. Pakkuja, kelle asukohamaaks on Eesti, ei pea äriregistris registreerituse kohta registritunnistust ega selle koopiat esitama.

Kuna tegemist ehitustööga, siis pakkujal peab olema Majandustegevuse Registris registreering tegevusala „Ehitamine" tegevusala liik: „üldehituslik ehitamine". Registreeringu puudumisel pakkuja ei kvalifitseeru ja pakkumust ei hinnata. Registreeringu olemasolu kontrollib hankija registrist.

Pakkuja kinnitab, et tal ei esine Riigihangete seaduse § 95 lg 1 alusel nimetatud hankemenetlusest kõrvaldamise aluseid. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse vastavate asjaolude puudumise kohta.

Pakkumus peab olema allkirjastatud digitaalselt pakkuja esindusõigust omava isiku poolt.

Hankija sõlmib hankelepingu madalaima pakkumuse teinud pakkujaga.

Juhul, kui pakkumus ületab finantseerimise võimaluse, jätab tellija endale õiguse lükata tagasi kõik pakkumused või peab vajadusel pakkujatega läbirääkimisi.

Pakkuja kohustus on eelnevalt hoonega tutvumine kontakteerudes ehituse peaspetsialisti Andres Haagen`iga tel. 516 5337, e-post: andres.haagen@jogeva.ee. Aeg objektiga tutvumiseks tuleb kokku leppida vähemalt üks tööpäev enne kokkulepitud aega.

Hinnapakkumus (Lisa 2) esitada hiljemalt 03.04.2019. a kell 13.00 e-postiga aadressil: info@jogeva.ee märksõnaga „Sadala Kooli sõimerühma ehitustööd".

Riigihanke eest vastutavaks isikuks on Jõgeva Vallavalitsuse hankespetsialist Janis Käär, tel: 776 6544 või 5306 2020; e-post: janis.kaar@jogeva.ee .

Täpsemad hanke juhised kirjeldatud hankedokumentides (manuses).