« Tagasi

Jõgeva Vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel Jõgeva vallale kuuluvad kinnistud

Jõgeva Vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel 12. augustil 2019 Jõgeva vallale kuuluvad kinnistud  järgmistel tingimustel:

  1. Kinnistu Jõgeva linnas, Aia tn 4 (registriosa number 2936035, katastritunnus 24701:001:0319, pindala 1236 m2, ärimaa 50% ja elamumaa 50%) alghinnaga 100 000 eurot.  Enampakkumisel osalemiseks on  osavõtutasu 500 eurot ja tagatisraha 5000 eurot.
  2. Korteriomand Luua külas, Luua keskus 20 – 16 (registriosa number 2652435, katastritunnus 57803:001:0095, pindala 65 m2) alghinnaga 15 000 eurot. Enampakkumisel osalemiseks osavõtutasu 100 eurot ja tagatisraha 1500 eurot.
  3. Kudina külas asuv Lao kinnistu (registriosa number 2367235, katastritunnus 57802:003:0122, pindala 7506 m2, elektriliitumine 3x16A, tootmismaa) alghinnaga 5000 eurot. Enampakkumisel osalemiseks osavõtutasu 100 eurot ja tagatisraha 500 eurot.
  4. Kudina külas asuv Veski kinnistu (registriosa number 2370335, katastritunnus 57802:003:0123, pindala 7633 m2, tootmismaa) alghinnaga 3000 eurot. Enampakkumisel osalemiseks osavõtutasu 100 eurot ja tagatisraha 300 eurot.

Kirjalik pakkumine tuleb esitada hiljemalt 12. augustil 2019 kella 9.00-ks kinnises ümbrikus märgusõnaga vastavalt „Aia tn 4 kinnistu võõrandamine", „Korteriomandi Luua keskus 20-16 võõrandamine", „Lao kinnistu võõrandamine" või „Veski kinnistu võõrandamine" Jõgeva Vallavalitsuse kantseleisse aadressil Suur tn 5, Jõgeva linn.

Osavõtutasu ja tagatisraha tuleb tasuda Jõgeva Vallavalitsuse arvelduskontole EE412200001120155067 hiljemalt 9. augustil 2019 kella 16.00-ks. Ostuhind tuleb tasuda 14 pangapäeva jooksul enampakkumise tulemuse teadasaamisest. Ostja kannab lisaks tehingukulud (notaritasu ja riigilõiv). Osavõtutasu ei tagastata. Enampakkumise võitja tagatisraha jääb ostuhinna katteks. Teistele tagastatakse tagatisraha 14 pangapäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnistamist.

Kirjalik pakkumine peab sisaldama järgimisi andmeid:

  • Pakkuja nimi;
  • Pakkumise summa sõnade ja numbritega;
  • Pakkumise kuupäev ja pakkumise teinud isiku allkiri.

Pakkumine avatakse 12. augustil 2019 kell 9.05 Jõgeva Vallavalitsuses aadressil Suur tn 5, Jõgeva linn.