« Tagasi

Jõgeva valla 2018. aasta eelarveprojekt läbis esimese lugemise

28. detsembri Jõgeva vallavolikogu istungil läbis esimese lugemise Jõgeva valla 2018. aasta eelarveprojekt.

Jõgeva vallavanem Aare Olgo sõnas, et eelarve on mahukas ja reaalne. Eelarve kavandatav tulude maht on 17,2 miljonit eurot. Kõige suurem osa sellest moodustab füüsilise isiku tulumaks, mis on 8,6 miljonit eurot. Toetusi on eelarvesse kavandatud 5,9 miljoni ulatuses.

Investeeringutes on kesksel kohal pooleliolevad objektid ning projektide omaosalused. Vallavanema sõnul on kaks kõige tähtsamat objekti Jõgeva põhikool ja Palamuse lasteaed, mis peavad kindlasti valmis saama. Vallavanem nentis, et Palamuse lasteaia olukord on raske, ent on lootus, et suure vallaga suudetakse võlgnevused katta.

Jõgeva valla 2018. aasta eelarveprojekt avalikustati 21. detsembril 2017. a Jõgeva valla veebilehel ja vallakantseleis ning 28. detsembril 2017. a maakonnalehe Vooremaa vahel ilmunud Jõgeva Valla Infolehes. Eelarveprojekti saab ettepanekuid esitada kuni 4. jaanuarini 2018. a. volikogu kantseleisse või e-posti aadressile: volikogu@jogeva.ee

Vallavalitsusel tuleb koostada eelarvekomisjoni ettepanekute alusel eelarveprojekti lõplik redaktsioon ning esitada see volikogu kantseleile hiljemalt 25. jaanuaril 2018. a. Eelarveprojekti teine lugemine ja eelarve vastuvõtmine on planeeritud volikogu veebruari korralisele istungile.